Läsa – planering och mål HT åk1

De konkretiserade målen som vi arbetar med under höstterminen i åk 1 är:

  • Att kunna känna igen och veta hur alla bokstäver låter.
  • Att kunna läsa korta enkla ordbilder t.ex. en, ett, sa, jag, och, hej, hon, han
  • Att kunna läsa enkla texter med helordsläsning och ljudning så att texten flyter.

(Den magiska kulan, Teo och Tanja-texterna)

  • Att i samtal kunna berätta och samtala om innehållet i enkla texter.

(Den Magiska kulan, Teo och Tanja-texterna)

I klassrummet sitter Planering och mål på väggen till eleverna uppe. Det  är en förenklad planering. Alla elever har mål i sin IUP som utgår från planeringen och läroplanens mål.

En mer heltäckande planering hittar ni här: Svenska läsning alignmentplanering åk 1 HT2017