Självporträtt

Vi har tecknat och målat våra självporträtt.

I uppgiften har vi övat på att:

  • teckna och använda olika element som bygger upp ditt självporträtt (färg, form, linje)