Veckobrev v. 43

Hej på er alla föräldrar!

Vilken härlig och innehållsrik vecka vi har haft och vilken avslutning innan lovet!

Idag på morgonen samlades vi tillsammans med hela skolan för terminens andra storsamling. Vi i ettan tillsammans med våra faddrar, fyrorna, framträdde med sången Goliat. Det är verkligen roligt att sjunga tillsammans, man blir glad, så vi bjöd förstås in hela skolan att sjunga tillsammans med oss. Isabella och Noah gjorde en fin presentation inför alla. Sen sjöng vi!

Under veckan har vi träffat, förberett oss inför storsamlingen och arbetat tillsammans med våra faddrar. I tisdags var det FN-dagen. Då sjöng vi tillsammans och arbetade med några av artiklarna i Barnkonventionen. Varje fadderpar fick textremsor att läsa tillsammans och samtala om. På varje textremsa stod en av Alla barns rättigheter. Uppgiften var att diskutera och försöka komma överens om en rättighet som man i paret skulle vilja lyfta fram, en speciellt viktig rättighet. En svår uppgift eftersom Alla barns rättigheter är väldigt viktiga! När alla hade kommit överens i sina fadderpar presenterade de för resten av gruppen vilken rättighet som de valt och motiverade varför. Några rättigheter som fadderparen speciellt lyfte fram var:

– Alla barn har rätt att gå i skolan och lära sig saker.

– Alla barn har rätt till en familj.

– Alla barn har rätt att få hjälp när de är sjuka.

– Alla barn är lika mycket värda.

– Alla barn har rätt att känna sig trygga och må bra.

På storsamlingen så presenterade Helena vilka elever som vann lottning för att de hade sprungit 5 varv eller fler. Lova vann från vår klass. Tillsammans hade hela skolan sprungit 100 mil! Wow!!

Under oktober har vi haft en utmaning i matsalen. I början av terminen var det mycket mat som slängdes. För att hjälpas åt med att minska detta har vi haft en tävling där alla klasser har utmanats att slänga så lite mat som möjligt. Vi har uppmuntrat barnen till att ta flera mindre portioner istället för en stor portion. Idag på storsamlingen presenterades det vilken klass som kastat minst mat under oktober. Vinnare den här gången blev Årskurs 1! Efter lunch blev det därför glass-stund!

Idag har vi tillsammans läst och pratat om de uppdaterade punkterna kring Trygghet och trivsel på vår skola. Alla klasser och elevrådet har arbetat med punkterna under höstterminen. De uppdaterade punkterna, nu på rosa papper, är viktiga punkter som vi dagligen återkommer till och håller levande i vårt arbete.

Den första omgången ”Alla med” är nu avslutad. Vid den första omgången var det elevrådrepresentanterna som deltog. Tack Alexandra och Lova som gjorde ett bra jobb i första omgången! Efter lovet blir det en ny omgång och två nya elever från klassen har lottats fram. Hannah och Isak kommer nu att vara våra nya klassambassadörer. Grattis!

I svenska har vi nu läst kapitel 7 i Den magiska kulan. Detta är läsuppdraget till onsdagen efter lovet. Att läsa är ju otroligt viktigt och samtidigt så roligt, mysigt och härligt! Under höstlovet vill vi också ge alla elever på skolan en läsutmaning. I skolan har vi tittat på och tillsammans gått igenom hur det går till. Eleverna lämnar in uppdragen på länken nedan, där också information om hur det går till finns, och anger min mailadress: cecilia.seiman@edu.sigtuna.se

https://www.jagharläst.se/

Vi har också arbetat vidare med Skogspromenadtexten. Barnen har börjat skriva egna berättelser och vi har samtalat om vad som är viktigt att tänka på när man skriver en egen berättelse. Det är ett väldigt roligt och inspirerande arbete! Tillsammans har barnen kommit fram till flera viktiga punkter att tänka på när man skriver och på detta sätt har vi påbörjat en utvecklingstrappa i skrivande. Den kommer barnen att använda sig av för att kunna utveckla sina egna texter och för att kunna ge respons på sina kamraters texter. Det ger dem möjlighet till att tydligt se och förstå vad de kan och vad som är nästa steg i lärandet. Arbetet med detta fortsätter efter lovet.

I matematik fortsätter vi med att bli säkrare inom talområdet 0-10. Vi har arbetat med Vektor en stund varje dag. Barnen tycker att det är roligt att arbeta med Vektor, vilket förstås är toppenbra! Jag vill påminna om att det är viktigt att barnen inte går in på Vektor och övar hemma. Övningstillfällena i skolan kommer då i otakt. Matte är ju roligt och barnen får förstås gärna öva hemma. En bra app att öva med är NOMP.

Vecka 44:

Höstlov

Vecka 45:

Onsdag: Idrott, Läsmappen (läsuppdrag 7) ska vara med till skolan.

Torsdag: Nytt läsuppdrag kommer med hem.

 

Nu önskar jag er alla en riktigt skön helg och en fin vecka som kommer! 🍀

/Cecilia

 

Veckobrev v. 42-43

Hej!

Den här veckan har vi startat upp med att träffa våra faddrar. Det blev jubel och det var roligt att träffas och börja lära känna varandra! Vi har tillsammans sjungit Lalehs Goliat och samtalat om textens budskap.

 

Det passar ju bra eftersom FN-dagen infaller nästa vecka. Vi har också arbetat med att göra duvor tillsammans i våra fadderpar.

Vi kommer under nästa vecka arbeta vidare och prata om Barnkonventionen och Alla barns rätt.

I NO har vi arbetat vidare med NTA Fast eller flytande. Veckans uppdrag och de tidigare uppdragen kan ni läsa mer om under fliken NTA som ligger under NO-sidan.

I NO-arbetet om hösten har vi pratat om vad som händer med löven som faller till marken. Några tankar från barnen som kom var: ”De blåser bort.” ”Jag tror att de blåser in i skogen.” ”De åker ner under marken.”  Utifrån barnens tankar pratade vi vidare om vad som händer med löven som faller från träden. Om alla löv blåser in i skogen skulle det ju bli stora berg av löv där. Tillsammans tänkte vi efter hur det har sett ut när vi har varit på våra små utflykter i skogen. Det har legat löv på marken men inte stora högar. Det måste alltså hända något med löven eftersom löven från tidigare år inte ligger kvar. Vi kom vidare i samtalet och pratade om att olika nedbrytare äter och bryter ner löven. Maskar som är viktiga nedbrytare drar ner löven i jorden när de äter dem. De bryter på så sätt ner dem och det blir ny näring i jorden. Näring som växter suger upp genom sina rötter så att de kan växa. I vårt samtal kom vi vidare och pratade om en växts livscykel. Det är verkligen intressanta och lärorika samtal!

Förra veckan väckte en ekorre intresse. I onsdags när vi var i skogen var det lite bland annat den här lilla masken och tusenfotingen som fångade uppmärksamhet.

När vi var i skogen i onsdags fick eleverna i uppdrag att göra ett upprepat mönster med naturföremål. Här kopplas matematiken på.

[slideshow_deploy id=’544′]

Mönsterna som eleverna har gjort kommer vi att använda oss av framöver. Vi kommer bland annat att beskriva, jämföra olika mönster och fortsätta påbörjade mönster.

Höstkonstverken som barnen gjorde i förra veckan har de nu visat och berättat om för varandra.

I svenska har vi nu arbetat vidare med våra gemensamma texter som vi påbörjade för några veckor sedan. Vi har utvecklat dem genom att använda oss av tidsord och att berätta mer så att det händer lite mer i berättelsen. Vi kommer att arbeta vidare med texterna och eleverna kommer att börja skriva egna texter med stöd av de gemensamma texterna.

I matematik har vi börjat arbeta med ett program som heter Vektor. Det tränar minne och matematisk förmåga. Programmet är uppbyggt så att det anpassar uppgifternas svårighetsgrad efter varje enskild elev. Det är speciellt riktat till elever i årskurs F-1 men även äldre elever kan ha glädje av programmet. Vi kommer under ca 8 veckors tid arbeta med programmet. Varje dag arbetar eleverna med ett ”uppdrag” som tar 30 minuter. Programmet passar också mycket bra i vårt pågående arbetsområde i matematik.

Alla elever har ett egen inloggning och jag kan se och följa deras utveckling inom olika områden som de övar. Eleverna tycker att det är roligt att arbeta med Vektor. Det är dock viktigt att de bara använder Inloggningen till programmet i skolan, inte hemma.

Gå gärna in och läs mer om detta på:

Vektor

Nästa vecka:

Vi arbetar vidare med det pågående arbetet i olika ämnen.

Onsdag 25/10:

– Idrott inomhus. Kom ihåg idrottskläder och handduk.

– Mappen med Läsuppdraget ( kap. 6)  ska vara med till skolan.

Torsdag 26/10:

– Nytt läsuppdrag ( kap. 7) kommer med hem.

Fredag 27/10:

– Storsamling med FN-tema tillsammans med hela skolan.

Hoppas att ni alla får njuta av en skön och avkopplande helg! 🍀🍁🍄

/Cecilia

 

 

 

 

Veckobrev v.41-42

Hej på er!

Vi har haft en fin vecka! Det är verkligen roligt att komma till skolan varje dag och träffa alla era fina och härliga barn! 😊

I matematik har vi pratat om och arbetat med sambandet mellan addition och subtraktion. Vi har arbetat med talfamiljer.

3 + 2 = 5    2 + 3 = 5     5 – 2 = 3     5 – 3 = 2

Vi har också arbetat med en hel del färdighetsträning i talområdet 0-10.

I onsdags blev det inte idrott som vanligt. Vi fick planera om lite grann eftersom Helena var borta. Solen sken och det var en fin höstdag så vi passade på att gå ut i skogen. Där arbetade eleverna med uppdrag att samla naturföremål och skapa ett höstkonstverk. De har dokumenterat med Ipad och vi kommer att arbeta vidare med det i veckan som kommer. Är man uppmärksam när man är ute i naturen kan man upptäcka och få syn på små djur. Här var det en ekorre som fångade intresse och uppmärksamhet.

Idrottslektionen fick barnen igen idag, fredag, när Helena var i klassen. Jag var hemma för vård av barn. Det blev olika lekar utomhus.

Vi har nu arbetat med läsuppdragen under ett antal veckor. På onsdagar lyssnar jag på varje barns läsning. På torsdagen läser vi och arbetar med det nya kapitlet som kommer hem som läsuppdrag. Vi arbetar då vid olika stationer. Vid bananbordet läser alla barn ett stycke tillsammans med mig. Vid de andra stationerna arbetar eleverna med olika uppgifter och övar läsning på olika sätt. Ibland arbetar de parvis, ibland enskilt. Barnen har kommit in i arbetet fint, de vet hur det går till, vad de ska göra och öva på och har fokus på sina uppgifter!

 

I NTA-arbetet har vi arbetat med uppdrag 2 och 3. Barnen har sorterat 20 olika föremål efter färg och form och om de går att rulla eller staplas. Vi har här arbetat med Venndiagram. Uppdragen dokumenteras både analogt och digitalt och eleverna använder sina dokumentationer i våra gemensamma samtal om undersökningarna.

 

Nästa vecka:

Det pågående arbetet fortsätter i de olika ämnena.

Onsdag: Ingen vanlig idrott och därför inget ombyte. Vi kommer att ha rörelse på annat sätt.

Onsdag: Mappen med läsuppdraget ska tas med till skolan. (Kapitel 5)

Torsdag: Nytt läsuppdrag kommer hem.

En riktigt trevlig och avkopplande helg önskar jag er alla!🍀

/Cecilia

 

 

 

Veckobrev v 40-41

Hej alla föräldrar!

Det känns i luften att det är höst och vi kan se det på alla vackra höstfärger i naturen. I tisdags gick vi ut i skogen en stund för att hitta hösttecken. Vi promenerade tillsammans förbi idrottshallen och en liten bit in på gång/cykelvägen. Härligt att ha naturen så nära inpå! Barnen fick uppdrag att hämta olika naturföremål. Här övade de samtidigt läsning. Hämta ett gult löv. Hämta en svamp. Hämta något som funnits i tusen år,,, var några av uppdragen. Det var en härlig stund i skogen och när vi kom tillbaka till skolan hade alla barn med sig flera naturföremål.

[slideshow_deploy id=’378′]

Vi har sedan arbetat vidare och barnen har skrivit texter om skogsutflykten på Ipad och tagit kort på sina naturföremål. Några av barnen har också hunnit läsa sin text högt för sina klasskamrater.

I bild har vi övat på att med färgerna blå, röd och gul blanda till olika höstfärger, måla löv och med dem göra färgtryck.

Vi håller också på och skriver en gemensam berättande text som utspelar sig i skogen på hösten. Vi ska bearbeta texten tillsammans och därefter kommer eleverna att få skriva egna texter. De kommer då att kunna få stöd av den gemensamma texten, de ord och begrepp som vi arbetat med och strukturen för texten.

Här lite bilder från arbetet:

Vi har gjort det första uppdraget i NTA, Naturvetenskap för alla. I det första uppdraget jämförde vi en sked och en stålkula. Vad är lika och vad är olika? Vi tittade bland annat på färg och form.

Alla elevrådsrepresentanter har den här veckan haft i uppdrag att göra en lek tillsammans med hela klassen. Här ser ni några bilder från vår klassaktivitet som vi genomförde på skolgården i skönt solsken.

[slideshow_deploy id=’359′]

Nu finns det ett nytt månadsbrev från rektor Cecilia på: https://steningehojden.wordpress.com/2017/10/01/manadsinfo-oktober-pa-hojden/

Nästa vecka:

Vi arbetar vidare med det pågående arbetet om hösten. Likaså arbetar vi vidare med NTA.

I matematik arbetar vi vidare med addition och subtraktion i talområdet 0-10.

Läsuppdragen fungerar fint. Det är roligt att lyssna på elevernas läsning och se deras framsteg. Det är märks tydligt när eleverna har läst texten många gånger. De känner igen allt fler ordbilder vilket gör att de får en större säkerhet och flyt i läsningen. Då kan också allt mer energi ägnas åt förståelse av textens innehåll. Heja heja!

  • Onsdag: Idrott inomhus. Kom ihåg idrottskläder och handduk.    Läsuppdrag (kapitel 4) ska var med till skolan.

Jag önskar er alla en riktigt trevlig helg!🍁🍄🍂

/Cecilia

 

Prenumeration på bloggen

Hej!
Jag hoppas att prenumerationen fungerar för de flesta men det verkar fortfarande var problem för vissa tyvärr. 
Jag har igen varit i kontakt med Webbstjärnan som säger att allt ser OK ut.
När man skriver in sin mailadress och anmäler sig som prenumerant så får man ett bekräftelsemail skickat till sig som man måste trycka på. Det som kan bli ett problem är att detta mail kan hamna i skräpposten och att man väldigt enkelt kan missa det. 
Om det fortfarande är så att någon har problem så säger ni till oss på skolan så kan vi lägga in er manuellt. 
Lycka till!
/Cecilia