Skriva- planering och mål- faktatexter

De konkretiserade målen som vi arbetar med är:

  • Att kunna skriva en faktatext om ett djur.
  • Att kunna använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp i din text.
  • Att kunna skriva ord och meningar så att andra kan läsa och förstå vad du har skrivit.

(se skriv-utvecklings-trappa)

Ge och ta emot respons:

  • Att kunna utveckla din text utifrån respons som du får.
  • Att kunna ge respons till en text.

(med stöd av skriv-utvecklings-trappan)

En heltäckande planeringen för arbetet hittar ni här:

Svenska skriva faktatexter alignmentplanering åk 1 VT2018