Skriva berättande texter åk1 VT2018

De konkretiserade målen som vi arbetar med är:

  • Att kunna skriva enkla berättelser med stöd av en mall/struktur för inledning, problem, lösning och avslutning.
  • Jag ska kunna skriva ord och meningar så att andra kan läsa och förstå vad jag har skrivit.
    (se  skriv-utvecklings-trappa)
  • Att kunna utveckla min berättelse efter respons som jag får.
  • Att kunna ge respons till en berättelse utifrån en trappa/matris.

Planeringen för arbetet kan ni ta del av här:

Alignmentplanering Svenska skriva berättande texter VTåk1 2018