Läsa – berättande texter planering och mål VT åk1

De konkretiserade målen som vi arbetar med är:

  • Att kunna läsa och förstå enkla och elevnära texter med hjälp av ljudning och helordsläsning så att texten flyter.

(Den magiska kulan, Teo och Tanja-texterna)

  • Att kunna berätta och samtala om innehållet i enkla texter som du läser.

(Den Magiska kulan, Teo och Tanja-texterna)

  • Att kunna samtala om och resonera om innehållet i de texter som du lyssnar till och jämföra med erfarenheter som du själv har varit med om.

(Den Magiska kulan, Sandvargen)

Planeringen för arbetet kan ni ta del av här:

Svenska läsning berättande texter alignmentplanering åk1VT2018