Jag i samhället – Centrala samhällsfunktioner

De konkretiserade målen som vi arbetar med är:

-Att kunna samtala om varför brandförsvar, polis, sjukvård och skola är viktiga i vårt samhälle.

-Att kunna intervjua en person och få information om personens yrke

– Att kunna berätta om några yrken och förklara varför de är viktiga i vårt samhälle.

-Att kunna larmnumret 112 och veta vad du ska säga om du skulle vara tvungen att ringa dit.

Planeringen för kunskapsområdet finns att läsa här:

Alignmentplanering Åk1 VT2018 Centrala samhällsfunktioner