Skriva – bildberättelser

Vi har under ett antal veckor arbetat med att skriva berättande texter utifrån bildsekvenser. Bildsekvenserna utspelar sig i skogen på hösten. Att arbeta med just den här bildsekvensen har varit passande nu på hösten då vi också arbetat om årstiden höst. Eftersom vi har närhet till skogen har vi också passat på att vid några tillfällen gå ut i skogen.

Bildsekvensen som vi har arbetat utifrån ser ut så här. Den sista bilden finns inte med. Eleverna har själva fått bestämma hur den ser ut.

Under arbetet har vi övat på att beskriva, samla och sortera ord, berätta, lyssna, läsa, koppla text till bild, formulera meningar och skriva berättelser med början, handling och slut. Vi har också arbetat med att lyfta in tidsord i berättelserna.

(Det var en gång, då, när , plötsligt, sen, därefter, efter en stund, till slut)

 

Vi har tillsammans skrivit gemensamma texter som vi också har arbetat med, bland annat som lucktexter. Texterna kan ni läsa här:

Skogspromenaden blå grupp

Skogspromenaden röd grupp

I arbetet har vi också övat på att utveckla våra texter och vi har tillsammans i klassen utvecklat en skrivutvecklings-trappa. Den kommer vi nu ha med oss i vår fortsatta arbete då vi skriver texter. En del av utvecklingstrappan handlar om skrivregler, en del om struktur för berättande texter och en tredje del kopplar till språkliga drag i en berättande text. Eftersom eleverna också arbetar med att utveckla sina berättelser efter respons finns också det med i trappan. Skrivurvecklings-trappan kommer framöver att utvecklas vidare i takt med att elevernas skrivförmåga utvecklas.

För att ge stöttning i hur man gör när man tittar på en text och ska identifiera vad som syns i texten och vad som behöver utvecklas gjorde vi detta först tillsammans i hela klassen. Vi läste tre olika texter som vi tillsammans gav respons till. Vi utgick ifrån skrivutvecklings-trappan och tittade och läste i texterna (en text i taget). Eleverna kom med förslag på stjärnor och önskningar till texterna. När vi var klara såg det ut på följande sätt:

När vi arbetar med att utveckla texterna och ge respons arbetar eleverna parvis eller i grupper om tre. De läser tillsammans varandras texter, checkar texterna mot skrivutvecklings-trappan och markerar med kryss vad de ser i texten. Skrivutvecklings-trappan fungerar som ett stöd för att se vad som behöver utvecklas i texten. Därefter arbetar eleverna vidare med det i sin text och utvecklar på så sätt den.

Det är verkligen fantastiskt roligt att se intresset och aktiviteten hos eleverna när de arbetat med sina texter och glöden då de får upp ögonen för vad de redan kan och vad de behöver utveckla. Eleverna uppmärksammar olika saker i texterna vilket har att göra med hur långt de har kommit i sin skrivutveckling. Några uppmärksammar några få saker och andra fler saker. Det viktiga är att alla får upp ögonen och förståelsen för vad de kan, vad de behöver öva vidare på och att de är öppna för att gå tillbaka i texten och göra små förbättringar som utvecklar den. Eleverna växer och lusten att lära ökar när de förstår målen och blir ägare av sin egen läroprocess. Det är så härligt att se!

På bilderna nedan ger en glimt av när vi arbetar vi med att läsa våra texter, checka av mot skrivutvecklingstrappan och att ge respons till varandras texter.

 

Nedan monteras text och bild.

Nu har vi precis satt upp texterna på väggen utanför vårt klassrum. Ni kan också läsa dem i bildspelet nedan.

[slideshow_deploy id=’738′]