Skriva – planering och mål – berättande texter

De konkretiserade målen som vi arbetar med är:

  • Att kunna skriva enkla berättelser till bilder med hjälp av en mall/struktur.
  • Att kunna skriva ord och meningar så att andra kan läsa och förstå vad du har skrivit.

(se skriv-utvecklings-trappa)

Ge och ta emot respons

  • Att kunna utveckla din berättelse efter respons som du får.
  • Att kunna ge respons till en berättelse.

(med stöd av skriv-utvecklings-trappan)

I klassrummet sitter Planering och mål till skriva berättelse uppe. Det är en förenklad planering.

En mer heltäckande planering hittar ni här: Alignmentplanering Svenska skriva berättande texter