Veckobrev v. 43

Hej på er alla föräldrar!

Vilken härlig och innehållsrik vecka vi har haft och vilken avslutning innan lovet!

Idag på morgonen samlades vi tillsammans med hela skolan för terminens andra storsamling. Vi i ettan tillsammans med våra faddrar, fyrorna, framträdde med sången Goliat. Det är verkligen roligt att sjunga tillsammans, man blir glad, så vi bjöd förstås in hela skolan att sjunga tillsammans med oss. Isabella och Noah gjorde en fin presentation inför alla. Sen sjöng vi!

Under veckan har vi träffat, förberett oss inför storsamlingen och arbetat tillsammans med våra faddrar. I tisdags var det FN-dagen. Då sjöng vi tillsammans och arbetade med några av artiklarna i Barnkonventionen. Varje fadderpar fick textremsor att läsa tillsammans och samtala om. På varje textremsa stod en av Alla barns rättigheter. Uppgiften var att diskutera och försöka komma överens om en rättighet som man i paret skulle vilja lyfta fram, en speciellt viktig rättighet. En svår uppgift eftersom Alla barns rättigheter är väldigt viktiga! När alla hade kommit överens i sina fadderpar presenterade de för resten av gruppen vilken rättighet som de valt och motiverade varför. Några rättigheter som fadderparen speciellt lyfte fram var:

– Alla barn har rätt att gå i skolan och lära sig saker.

– Alla barn har rätt till en familj.

– Alla barn har rätt att få hjälp när de är sjuka.

– Alla barn är lika mycket värda.

– Alla barn har rätt att känna sig trygga och må bra.

På storsamlingen så presenterade Helena vilka elever som vann lottning för att de hade sprungit 5 varv eller fler. Lova vann från vår klass. Tillsammans hade hela skolan sprungit 100 mil! Wow!!

Under oktober har vi haft en utmaning i matsalen. I början av terminen var det mycket mat som slängdes. För att hjälpas åt med att minska detta har vi haft en tävling där alla klasser har utmanats att slänga så lite mat som möjligt. Vi har uppmuntrat barnen till att ta flera mindre portioner istället för en stor portion. Idag på storsamlingen presenterades det vilken klass som kastat minst mat under oktober. Vinnare den här gången blev Årskurs 1! Efter lunch blev det därför glass-stund!

Idag har vi tillsammans läst och pratat om de uppdaterade punkterna kring Trygghet och trivsel på vår skola. Alla klasser och elevrådet har arbetat med punkterna under höstterminen. De uppdaterade punkterna, nu på rosa papper, är viktiga punkter som vi dagligen återkommer till och håller levande i vårt arbete.

Den första omgången ”Alla med” är nu avslutad. Vid den första omgången var det elevrådrepresentanterna som deltog. Tack Alexandra och Lova som gjorde ett bra jobb i första omgången! Efter lovet blir det en ny omgång och två nya elever från klassen har lottats fram. Hannah och Isak kommer nu att vara våra nya klassambassadörer. Grattis!

I svenska har vi nu läst kapitel 7 i Den magiska kulan. Detta är läsuppdraget till onsdagen efter lovet. Att läsa är ju otroligt viktigt och samtidigt så roligt, mysigt och härligt! Under höstlovet vill vi också ge alla elever på skolan en läsutmaning. I skolan har vi tittat på och tillsammans gått igenom hur det går till. Eleverna lämnar in uppdragen på länken nedan, där också information om hur det går till finns, och anger min mailadress: cecilia.seiman@edu.sigtuna.se

https://www.jagharläst.se/

Vi har också arbetat vidare med Skogspromenadtexten. Barnen har börjat skriva egna berättelser och vi har samtalat om vad som är viktigt att tänka på när man skriver en egen berättelse. Det är ett väldigt roligt och inspirerande arbete! Tillsammans har barnen kommit fram till flera viktiga punkter att tänka på när man skriver och på detta sätt har vi påbörjat en utvecklingstrappa i skrivande. Den kommer barnen att använda sig av för att kunna utveckla sina egna texter och för att kunna ge respons på sina kamraters texter. Det ger dem möjlighet till att tydligt se och förstå vad de kan och vad som är nästa steg i lärandet. Arbetet med detta fortsätter efter lovet.

I matematik fortsätter vi med att bli säkrare inom talområdet 0-10. Vi har arbetat med Vektor en stund varje dag. Barnen tycker att det är roligt att arbeta med Vektor, vilket förstås är toppenbra! Jag vill påminna om att det är viktigt att barnen inte går in på Vektor och övar hemma. Övningstillfällena i skolan kommer då i otakt. Matte är ju roligt och barnen får förstås gärna öva hemma. En bra app att öva med är NOMP.

Vecka 44:

Höstlov

Vecka 45:

Onsdag: Idrott, Läsmappen (läsuppdrag 7) ska vara med till skolan.

Torsdag: Nytt läsuppdrag kommer med hem.

 

Nu önskar jag er alla en riktigt skön helg och en fin vecka som kommer! 🍀

/Cecilia

 

Veckobrev v. 42-43

Hej!

Den här veckan har vi startat upp med att träffa våra faddrar. Det blev jubel och det var roligt att träffas och börja lära känna varandra! Vi har tillsammans sjungit Lalehs Goliat och samtalat om textens budskap.

 

Det passar ju bra eftersom FN-dagen infaller nästa vecka. Vi har också arbetat med att göra duvor tillsammans i våra fadderpar.

Vi kommer under nästa vecka arbeta vidare och prata om Barnkonventionen och Alla barns rätt.

I NO har vi arbetat vidare med NTA Fast eller flytande. Veckans uppdrag och de tidigare uppdragen kan ni läsa mer om under fliken NTA som ligger under NO-sidan.

I NO-arbetet om hösten har vi pratat om vad som händer med löven som faller till marken. Några tankar från barnen som kom var: ”De blåser bort.” ”Jag tror att de blåser in i skogen.” ”De åker ner under marken.”  Utifrån barnens tankar pratade vi vidare om vad som händer med löven som faller från träden. Om alla löv blåser in i skogen skulle det ju bli stora berg av löv där. Tillsammans tänkte vi efter hur det har sett ut när vi har varit på våra små utflykter i skogen. Det har legat löv på marken men inte stora högar. Det måste alltså hända något med löven eftersom löven från tidigare år inte ligger kvar. Vi kom vidare i samtalet och pratade om att olika nedbrytare äter och bryter ner löven. Maskar som är viktiga nedbrytare drar ner löven i jorden när de äter dem. De bryter på så sätt ner dem och det blir ny näring i jorden. Näring som växter suger upp genom sina rötter så att de kan växa. I vårt samtal kom vi vidare och pratade om en växts livscykel. Det är verkligen intressanta och lärorika samtal!

Förra veckan väckte en ekorre intresse. I onsdags när vi var i skogen var det lite bland annat den här lilla masken och tusenfotingen som fångade uppmärksamhet.

När vi var i skogen i onsdags fick eleverna i uppdrag att göra ett upprepat mönster med naturföremål. Här kopplas matematiken på.

[slideshow_deploy id=’544′]

Mönsterna som eleverna har gjort kommer vi att använda oss av framöver. Vi kommer bland annat att beskriva, jämföra olika mönster och fortsätta påbörjade mönster.

Höstkonstverken som barnen gjorde i förra veckan har de nu visat och berättat om för varandra.

I svenska har vi nu arbetat vidare med våra gemensamma texter som vi påbörjade för några veckor sedan. Vi har utvecklat dem genom att använda oss av tidsord och att berätta mer så att det händer lite mer i berättelsen. Vi kommer att arbeta vidare med texterna och eleverna kommer att börja skriva egna texter med stöd av de gemensamma texterna.

I matematik har vi börjat arbeta med ett program som heter Vektor. Det tränar minne och matematisk förmåga. Programmet är uppbyggt så att det anpassar uppgifternas svårighetsgrad efter varje enskild elev. Det är speciellt riktat till elever i årskurs F-1 men även äldre elever kan ha glädje av programmet. Vi kommer under ca 8 veckors tid arbeta med programmet. Varje dag arbetar eleverna med ett ”uppdrag” som tar 30 minuter. Programmet passar också mycket bra i vårt pågående arbetsområde i matematik.

Alla elever har ett egen inloggning och jag kan se och följa deras utveckling inom olika områden som de övar. Eleverna tycker att det är roligt att arbeta med Vektor. Det är dock viktigt att de bara använder Inloggningen till programmet i skolan, inte hemma.

Gå gärna in och läs mer om detta på:

Vektor

Nästa vecka:

Vi arbetar vidare med det pågående arbetet i olika ämnen.

Onsdag 25/10:

– Idrott inomhus. Kom ihåg idrottskläder och handduk.

– Mappen med Läsuppdraget ( kap. 6)  ska vara med till skolan.

Torsdag 26/10:

– Nytt läsuppdrag ( kap. 7) kommer med hem.

Fredag 27/10:

– Storsamling med FN-tema tillsammans med hela skolan.

Hoppas att ni alla får njuta av en skön och avkopplande helg! 🍀🍁🍄

/Cecilia

 

 

 

 

Veckobrev v.41-42

Hej på er!

Vi har haft en fin vecka! Det är verkligen roligt att komma till skolan varje dag och träffa alla era fina och härliga barn! 😊

I matematik har vi pratat om och arbetat med sambandet mellan addition och subtraktion. Vi har arbetat med talfamiljer.

3 + 2 = 5    2 + 3 = 5     5 – 2 = 3     5 – 3 = 2

Vi har också arbetat med en hel del färdighetsträning i talområdet 0-10.

I onsdags blev det inte idrott som vanligt. Vi fick planera om lite grann eftersom Helena var borta. Solen sken och det var en fin höstdag så vi passade på att gå ut i skogen. Där arbetade eleverna med uppdrag att samla naturföremål och skapa ett höstkonstverk. De har dokumenterat med Ipad och vi kommer att arbeta vidare med det i veckan som kommer. Är man uppmärksam när man är ute i naturen kan man upptäcka och få syn på små djur. Här var det en ekorre som fångade intresse och uppmärksamhet.

Idrottslektionen fick barnen igen idag, fredag, när Helena var i klassen. Jag var hemma för vård av barn. Det blev olika lekar utomhus.

Vi har nu arbetat med läsuppdragen under ett antal veckor. På onsdagar lyssnar jag på varje barns läsning. På torsdagen läser vi och arbetar med det nya kapitlet som kommer hem som läsuppdrag. Vi arbetar då vid olika stationer. Vid bananbordet läser alla barn ett stycke tillsammans med mig. Vid de andra stationerna arbetar eleverna med olika uppgifter och övar läsning på olika sätt. Ibland arbetar de parvis, ibland enskilt. Barnen har kommit in i arbetet fint, de vet hur det går till, vad de ska göra och öva på och har fokus på sina uppgifter!

 

I NTA-arbetet har vi arbetat med uppdrag 2 och 3. Barnen har sorterat 20 olika föremål efter färg och form och om de går att rulla eller staplas. Vi har här arbetat med Venndiagram. Uppdragen dokumenteras både analogt och digitalt och eleverna använder sina dokumentationer i våra gemensamma samtal om undersökningarna.

 

Nästa vecka:

Det pågående arbetet fortsätter i de olika ämnena.

Onsdag: Ingen vanlig idrott och därför inget ombyte. Vi kommer att ha rörelse på annat sätt.

Onsdag: Mappen med läsuppdraget ska tas med till skolan. (Kapitel 5)

Torsdag: Nytt läsuppdrag kommer hem.

En riktigt trevlig och avkopplande helg önskar jag er alla!🍀

/Cecilia

 

 

 

Veckobrev v 40-41

Hej alla föräldrar!

Det känns i luften att det är höst och vi kan se det på alla vackra höstfärger i naturen. I tisdags gick vi ut i skogen en stund för att hitta hösttecken. Vi promenerade tillsammans förbi idrottshallen och en liten bit in på gång/cykelvägen. Härligt att ha naturen så nära inpå! Barnen fick uppdrag att hämta olika naturföremål. Här övade de samtidigt läsning. Hämta ett gult löv. Hämta en svamp. Hämta något som funnits i tusen år,,, var några av uppdragen. Det var en härlig stund i skogen och när vi kom tillbaka till skolan hade alla barn med sig flera naturföremål.

[slideshow_deploy id=’378′]

Vi har sedan arbetat vidare och barnen har skrivit texter om skogsutflykten på Ipad och tagit kort på sina naturföremål. Några av barnen har också hunnit läsa sin text högt för sina klasskamrater.

I bild har vi övat på att med färgerna blå, röd och gul blanda till olika höstfärger, måla löv och med dem göra färgtryck.

Vi håller också på och skriver en gemensam berättande text som utspelar sig i skogen på hösten. Vi ska bearbeta texten tillsammans och därefter kommer eleverna att få skriva egna texter. De kommer då att kunna få stöd av den gemensamma texten, de ord och begrepp som vi arbetat med och strukturen för texten.

Här lite bilder från arbetet:

Vi har gjort det första uppdraget i NTA, Naturvetenskap för alla. I det första uppdraget jämförde vi en sked och en stålkula. Vad är lika och vad är olika? Vi tittade bland annat på färg och form.

Alla elevrådsrepresentanter har den här veckan haft i uppdrag att göra en lek tillsammans med hela klassen. Här ser ni några bilder från vår klassaktivitet som vi genomförde på skolgården i skönt solsken.

[slideshow_deploy id=’359′]

Nu finns det ett nytt månadsbrev från rektor Cecilia på: https://steningehojden.wordpress.com/2017/10/01/manadsinfo-oktober-pa-hojden/

Nästa vecka:

Vi arbetar vidare med det pågående arbetet om hösten. Likaså arbetar vi vidare med NTA.

I matematik arbetar vi vidare med addition och subtraktion i talområdet 0-10.

Läsuppdragen fungerar fint. Det är roligt att lyssna på elevernas läsning och se deras framsteg. Det är märks tydligt när eleverna har läst texten många gånger. De känner igen allt fler ordbilder vilket gör att de får en större säkerhet och flyt i läsningen. Då kan också allt mer energi ägnas åt förståelse av textens innehåll. Heja heja!

  • Onsdag: Idrott inomhus. Kom ihåg idrottskläder och handduk.    Läsuppdrag (kapitel 4) ska var med till skolan.

Jag önskar er alla en riktigt trevlig helg!🍁🍄🍂

/Cecilia

 

Prenumeration på bloggen

Hej!
Jag hoppas att prenumerationen fungerar för de flesta men det verkar fortfarande var problem för vissa tyvärr. 
Jag har igen varit i kontakt med Webbstjärnan som säger att allt ser OK ut.
När man skriver in sin mailadress och anmäler sig som prenumerant så får man ett bekräftelsemail skickat till sig som man måste trycka på. Det som kan bli ett problem är att detta mail kan hamna i skräpposten och att man väldigt enkelt kan missa det. 
Om det fortfarande är så att någon har problem så säger ni till oss på skolan så kan vi lägga in er manuellt. 
Lycka till!
/Cecilia

Veckobrev v 38-40

Hej på er!

Oj, vad veckan har gått fort och så mycket vi har hunnit med! Bra jobbat med första läsuppdraget! Det märktes tydligt att barnen hade övat sin läsning under veckan. De gör ett mycket viktigt jobb när de övar och ni föräldrar gör också ett värdefullt arbete som lyssnar och stöttar dem i deras utmaningar och framsteg. Heja heja! Nästa veckas läsuppdrag är kapitel 2, Momman, s. 12-15. Det är viktigt att barnen läser kapitlet flera gånger. Den upprepade läsningen gör att de övar att känna igen orden som ordbilder vilket kommer att ge effekt på avkodning och flytet i läsningen. Uppmuntra också barnen att läsa andra böcker för att öva mer och få variation. Det skapar också läsintresse vilket är viktigt!

Att läsa och samtala om texter är viktigt. När vi i veckan läste boken Vad gör du om jag får en vän? av Mats Wänblad började vi med att samtala utifrån bilderna i boken.

[slideshow_deploy id=’276′]

Vi tittade på bilderna och beskrev känslorna hos haren och igelkotten som är karaktärerna i boken. Vi pratade om att man kan se hur en person känner sig i både ansiktsuttryck och kroppsspråk.

Därefter provade vi på att skriva in ord för olika känslor i Answergarden. Till sist läste vi och samtalade om innehållet i bokens text.

I matematik har vi arbetat vidare med talkamrater och att addera och subtrahera tal i talområdet 0-10. Vi kopplar matematiska uttryck till bilder och bilder till uttryck. Vi använder oss av tallinjen och tillsammans hoppar vi framåt och bakåt. Målen är tydliga och vi övar för att nå dem. Vi har också arbetat med jämna och udda tal. Fråga gärna era barn och låt dem berätta mer.

Trafikarbetet har fortsatt och barnen har nu blivit färdiga med sina eget designade hjälmar och uppmaning/förklaring till varför man ska använda hjälm. Nu kan alla som passerar korridoren utanför vårt klassrum läsa och förstå hur viktigt det är!

Det finns många olika sätt att ta sig till skolan. Vi har sett ett avsnitt som handlade om just detta och i klassen har vi gjort en undersökning om hur vi tagit oss till skolan på morgonen just den dagen. Tillsammans med tvåorna har vi gått en tipspromenad med trafiktema. Det var roligt att göra denna aktivitet gemensamt. Barnen är ju vana att vara tillsammans sedan förra läsåret.

[slideshow_deploy id=’275′]

Vi har också tillsammans med tvåorna pratat om, gått igenom och övat på vad man ska göra om utrymningslarmet på skolan skulle gå och var vi ska samlas. Inom några veckors tid kommer hela skolan att ha en utrymningsövning tillsammans.

Nästa vecka (39) och vecka 40:

Vi arbetar vidare med trafik och mörker och kommer att prata om reflexanvändning. I samband med detta kommer vi också att prata om hösten och hösttecken. Vi har under veckan som gått påbörjat ett arbete i skrivande där eleverna utifrån bildsekvenser kommer att skriva en berättande text. Den utspelar sig på hösten och på detta sätt kopplar vi ihop arbete i svenska med NO (hösten) och trafik (mörker och reflexer) i SO. Också i bilden kommer vi att anknyta till hösten.

Vi kommer att starta igång NTA-arbetet (Naturvetenskap och teknik för alla) som heter Fast eller flytande.

Vecka 39:

Onsdag 27/9: Idrott inomhus. Kom ihåg idrottskläder och handduk.

Läsuppdraget ska vara med till skolan på onsdag. Nytt läsuppdrag kommer också att delas ut denna dag eftersom eleverna är lediga på torsdag.

Torsdag 28/9 – fredag 29/9: Studiedagar. Eleverna är lediga från skolan. Fritids är öppet för de elever som har anmält fritidsomsorg.

Vecka 40:

Onsdag 4/10: Idrott inomhus. Kom ihåg idrottskläder och handduk.

Läsuppdraget ska vara med till skolan på onsdag.

Torsdag: 5/10: Nytt läsuppdrag kommer hem.

Jag önskar er alla en riktigt härlig och solig helg!☀️

/Cecilia

 

 

 

 

 

 

 

 

Veckobrev v 37-38

Hej!

Stort tack till alla elever som genomfört sina Elevledda utvecklingssamtal och till alla er föräldrar som varit med och lyssnat och deltagit! Barnen var både nöjda och stolta efter sina samtal! Att hålla i sina egna utvecklingssamtal är en viktig del i lärandet.

”Alla med”-projektet inledde veckan. Projektet är ett samarbete mellan skolan och kommunens elevhälsoenhet. Syftet är att främja ett trevligt klimat och bemötande i skolan. Våra elevrådsrepresentanter är först ut att få vara ambassadörer och får då utbildning i hur vi ska vara och uppträda.

I torsdags sprang vi Skoljoggen. Det var en fantastisk eftermiddag och barnen gav verkligen allt, individuellt och tillsammans! De sprang och samlade legobitar till klassen. För varje kilometer som de sprang fick de en legobit att sätta på klassens gemensamma legobricka. Under timmen som Skoljoggen pågick sprang eleverna så många varv de hann och orkade vilket var allt från 3 km till 7 km. Vilken underbar kämparanda!

[slideshow_deploy id=’215′]

Eleverna har nu fått hem det första läsuppdraget. Vi har tillsammans läst C-bokens text, alla har läst sin egen text och vi har arbetat med texten på olika sätt. Att se stoltheten hos barnen när de packade ner sitt läsuppdrag var härlig! Med läsuppdraget finns ett läsprotokoll som det är viktigt att ni fyller i varje dag som barnet har läst. Det finns också information i läsprotokollet till er föräldrar att läsa. På onsdag är det viktigt att mappen med bok och protokoll kommer med till skolan igen. Då kommer vi att följa upp uppdraget i skolan och på torsdag kommer nästa läsuppdrag hem.

Att veta hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt är viktigt att kunna. Under dagarna för utvecklingssamtalen arbetade eleverna tillsammans med lärarna i musik, idrott och slöjd med detta. Också i klassrummet har vi arbetat  med trafik. Vi använder oss bland annat av en serie på ur.se som heter Gatsmart. Vi samtalar utifrån frågeställningar både före och efter filmavsnitten. Detta är en del i temat Jag i samhället.

Nästa vecka:

Det är nu dags för årskurs 4-6 att ha sina Elevledda samtal på tisdag och onsdag. Därför kommer eleverna i F-3 varken ha musik, idrott eller slöjd dessa dagar. Vi planerar in rörelse och musik i undervisningen på annat sätt under dagarna.

Vi arbetar vidare med att öva läsning och kopplar skrivande till det vi läser. I matematik arbetar vi vidare med talkamrater, addition, subtraktion och likhetstecknet.

Trafik-temat fortsätter.

Tisdag: Ingen musik (4-6 har samtalsdag)

Onsdag: Kom ihåg att läsuppdraget ska tas med till skolan. Ingen idrott (4-6 har samtalsdag)

Jag önskar er alla en riktigt skön helg! 🍀

/Cecilia

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kommer info om  Skoljoggen från idrottslärare Helena.

Hej!

Nu på torsdag kl 12:15 är det dags för Skoljoggen och vi är laddade! Skoljoggen är en manifestation för idrotts- och löparglädje och samtidigt som eleverna rör på sig gör de gott för andra barn. I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in bland elever, skolpersonal, föräldrar och andra som engageras i insamlingen. Förmånstagaren åren 2017 – 2021 är Clowner utan Gränser och pengarna år 2017 kommer att gå till organisationens arbete för barn på flykt ifrån Syrien.

För att skänka en springslant kan man gå tillväga på följande sätt:

SWISH (OBS! se till att du har den senaste versionen av Swishappen)
Ett enkelt sätt att skänka pengar är att använda Swish. Ni kan ”swisha” valfritt belopp på telefonnummer: 123-9011263 (som du ser är detta ingen 070-nummer men det funkar precis som ett vanligt telefonnummer. Se till att du har den senaste versionen av Swishappen i din telefon.) så kommer pengarna direkt in på Skoljoggens 90-konto. Läs mer om hur du använder Swish här.

PLUS- OCH BANKGIRO

Ni kan förstås även sätta in ert bidrag på 90-kontot:

Plusgiro: 901126-3. Bankgiro: 901-1263.

Är det så att du behöver ett vanligt kontonummer når pengarna fram till samma ställe på bankkonto 8901-1, 924 972 903-0 (Swedbank)

Se nedan om Clowner utan gränser.

http://www.skolidrott.se/Arrangemang/Skoljoggen/Springslant/clownerutangranser/