NTA Fjärilars Liv

Under några veckors tid arbetar vi med att följa tistelfjärilens utveckling.

De konkretiserade målen som vi arbetar med är:

  • Att kunna samtala om fjärilens livscykel.
  • Att kunna beskriva och ge exempel på en näringskedja där fjärilen ingår.
  • Att kunna genomföra enkla undersökningar om fjärilar.
  • Att kunna dokumentera mina undersökningar och använda mig av dem i diskussioner och samtal.
  • Att kunna använda de ord och begrepp som hör till kunskapsområdet i samtal och i min dokumentation.
  • Att kunna samtala om hur några insekter har fått sina namn.

 

Planeringen för området finns att läsa här:

Alignmentplanering NTA Fjärilar VT2018 åk1

En översikt över de olika uppdragen i arbetsområdet finns här:

NO NTA Fjärilars liv Moln på väggen