NTA Fast eller flytande

På den här sidan kan ni följa vårt arbete med NTA Fast eller flytande.

Planeringen till kunskapsområdet finns att läsa här:

NO NTA Fast eller flytande Alignmentplanering HT2017

 

Vecka 40

Uppdrag 1 – Lika och olika

I det första uppdraget tittade vi på skeden och stålkulan. Eleverna undersökte föremålen. På post-it-lappar skrev de beskrivande ord för de de båda föremålen. Vi samlade orden på tavlan och sorterade dem.

Vi pratade om vad som var lika och vad som var olika. Båda föremålen har form och volym (de tar upp ett utrymme) och de har en färg. Men de har inte samma form, volym och färg. De är olika.

Är skeden och stålkulan fasta eller flytande ämnen? Vad betyder fast och vad betyder flytande?

Efter vårt gemensamma samtal i klassen var det dags för alla elever att fortsätta början: Jag tror att kulan är ett fast föremål därför att….

Sedan ritade var och en ett fast föremål och skrev några beskrivande ord för föremålets färg och form. Här fick eleverna stöttning i de beskrivande ord som vi gemensamt samlat tidigare under lektionen.

 

Vecka 41

Uppdrag 2 –Färg och form

Vi började med att återkoppla till uppdrag skeden och stålkulan i uppdrag 1. Därefter kunde vi sätta igån med dagens uppdrag som innebar att sortera 20 olika föremål utifrån färg och form. Barnen dokumenterade sitt arbete både digitalt och analogt.

[slideshow_deploy id=’573′]

 

Uppdrag 3 – Rullar det?

Nu var det dags att undersöka om föremålen kan rulla eller staplas. Genom att använda Venndiagram kunde eleverna sortera föremålen på ett tydligt sätt. Eleverna dokumenterade med Ipad och i det avslutande gemensamma samtalet användes den som stöd.

 

Vecka 42

Uppdrag 4 – Rullar det långt eller kort?

Eleverna fick först göra en förutsägelse om hur långt de trodde att tre olika klotformade föremål (stålkula, pingisboll, gummiboll) skulle rulla. Därefter var det dags att undersöka. Genom att bygga en liten ramp med hjälp av en linjal och några böcker och pennställ kunde de prova och se hur långt de tre föremålen rullade. Vilket rullade längst? Vilket föremål rullade kortast?

Därefter provade de om det var några av de andra 20 föremålen som kunde rulla.

Vecka 45

Uppdrag 5 – Hård, hårdare, hårdast

I det här uppdraget har vi undersökt och jämfört de 20 olika föremålen efter hårdhetsgrad. Begrepp som vi har övat på och använt oss av är hårdare än och mjukare än.

 

Uppdrag 6 – Flyta eller sjunka

Nu var det dags att undersöka vilka föremål som flyter och vilka som sjunker. Vissa föremål flöt först en stund och därefter sjönk de. Dokumenterade gjorde vi i Venndiagram.

Vi har också pratat om hur vetenskapsmannen Arkimedes, när han låg i badkaret, kom på hur han skulle lösa problemet med att ta reda på om kungens nytillverkade guldmynt var äkta eller falskt. Arkimedes kom på att om man sänker ner ett föremål i vatten så tränger det undan lika stor volym vatten som föremålets volym har.

Vecka 46

Uppdrag 7 – Magnetiskt eller inte

I det här uppdraget har vi använt magneter och undersökt vilka föremål som är magnetiska eller inte magnetiska. Vad är gemensamt för de föremål som är magnetiska? Vad är de tillverkade av för material? Vi kom fram till att de alla var tillverkade av någon metall. Men vi såg också att det fanns föremål av metall som inte var magnetiska. Alla föremål i det här uppdraget som var magnetiska innehåller järn, nickel eller kobolt.

Vecka 47

Uppdrag 8 – Svampen och knappen – en sammanfattning

I uppdrag 8 har vi använt oss av och tillämpat de kunskaper som vi fått under de första 7 uppdragen. Genom att undersöka och beskriva två nya föremål och deras egenskaper visar eleverna att de känner till några egenskaper hos fasta ämnen, att de kan uttrycka vilka egenskaperna är med egna ord och vad som kännetecknar dem.

Här undersöktes egenskaperna hos en tvättsvamp och en knapp.

Uppdrag 9 – Undersök vatten och lim

I de första 8 uppdragen har vi undersökt 20 olika fasta föremål. Under uppdrag 9-13 kommer vi att undersöka fyra olika vätskor. I uppdrag 9 undersökte vi och beskrev egenskaperna hos två av vätskorna, vatten och lim. Vi samtalade också om vad som skiljer fasta ämnen och vätskor åt.

Vecka 48

Uppdrag 10 – Fortsätt att undersöka vätskor

I uppdrag 10 undersökte vi egenskaper hos fyra olika vätskor – vatten, lim, schampo och olja. Genom att titta på och känna på vätskorna undersökte vi de olika vätskornas färg. Vi upptäckte att vätskorna var olika tjocka och att några klibbade. Vi använde förstoringsglas och undersökte en droppe från varje vätska. Då upptäckte vi att de olika vätskornas droppar var olika runda och att några bredde ut sig mer än andra. Några droppar rörde sig långsamt och andra rörde sig snabbt.