Aritmetik

I matematik arbetar vi inom talområdet 0-10. Vi arbetar med att dela upp och sammanfoga tal, att kunna räkna addition och subtraktion. Att förstå likhetstecknet är viktigt och vi arbetar med det på olika sätt, bland annat i öppna utsagor.

Vi arbetar också med att se mönster och samband och med att förstå och använda ord och begrepp.

Planeringen för matematikområden som vi arbetar med hittar ni här:

Alignmentplanering Åk1 Aritmetik ht2017

Alignmentplanering Åk1 aritmetik vt2018

Att kunna talkamraterna är mycket viktigt. Därför övar vi mycket och noga inom talområdet 0-10. Vi delar upp och sammanfogar tal. Vi övar på många olika sätt. För att automatisera räknandet (att räkna med flyt) är det viktigt att kunna talkamraterna snabbt och säkert. Det är viktigt för att kunna räkna inom ett större talområde t ex 0-100, 0-1000 och att kunna räkna med tiotalsövergång.

Att kunna lösa matematiska problem underlättas också om man inte behöver ägna kraft åt räknandet, proceduren. Energin och tankeverksamhet kan istället ägnas och riktas till hur problemet ska lösas.

Tips för att öva och bli säker inom talområdet 0-10.

Öva talkamraterna

Göm i händerna

– Öva talkamraterna med små föremål som du gömmer i dina händer. Tala om för din kamrat hur många föremål du har. Håll fram din ena hand och visa antalet föremål som du har där. Låt din kamrat säga hur många föremål som du har gömt i den andra handen. Turas om och öva de talkamraterna som du inte är helt säker på. Fortsätt att öva tills du kan säga talkamrerna snabbt. När du har övat och blivit riktigt säker kommer du att se talkamraterna som bilder, ungefär som när du läser ord som bilder.

Öva med tärning 1

-Öva med en kamrat. Bestäm vilket tal som du ska öva talkamraterna till. Tex talet 7. Slå tärningen. Om tärningen visar 4 ska ni så fort ni kan säga talkamraten.  Den som då säger snabbast säger 3 har vunnit. Slå tärningen igen. Om tärningen visar 2 ska ni så fort som möjligt säga 5 eftersom 2+5=7 Öva tills ni känner er säkra.

Öva med tärning 2

-Öva med en kamrat. Slå två tärningar. Räkna ut summan som de båda tärningarna visar. Den som fortast säger rätt summa vinner. Slå tärningarna igen och fortsätt på samma sätt många gånger.

T ex En tärning visar 4 och den andra visar 2. Räkna 4+2=6