Tid – Klockan

Vi övar på att kunna läsa av klockan och att uppskatta tid.

De konkretiserade målen som vi arbetar med är:

  • Att kunna läsa av den analoga klockan.

Steg 1: Hel och halv timme

Steg 2: Kvart i och kvart över

Steg 3: Hela klockan, minuter

Planeringen för kunskapsområdet finns att läsa här:

Alignmentplanering Åk1 Tid -Klockan