Geometri och symmetri

I samband med att vi arbetar med Fjärilars liv i NO passar vi på att arbeta med symmetri i matematik. Vi arbetar då även med geometriska figurer.

De konkretiserade målen som vi arbetar med är:

  • Att kunna namnge och beskriva geometriska figurer och använda dig av ord och begrepp.

(kvadrat, rektangel, cirkel, triangel, oval, månghörning, hörn. sida, lika lång, olika lång, parallell)

  • Att kunna använda vanliga lägesord.

(framför, bakom, till höger, till vänster, över, under, ovanför, nedanför)

  • Att kunna jämföra och uppskatta olika föremåls längd.
  • Att kunna använda linjal och kunna mäta sidorna i olika geometriska figurer.
  • Att kunna avgöra om en figur eller en bild är symmetrisk och kunna visa och förklara hur du vet det genom att visa var symmetrilinjen går.
  • Att kunna rita eller bygga en symmetrisk bild.

Planeringen för arbetsområdet finns att läsa här:

Alignmentplanering Åk1 geometri och symmetri