Engelska

De konkretiserade målen som vi arbetar med är:

-Att kunna förstå enkelt talad engelska.

– Att kunna svara på enkla frågor.

-Att kunna ställa enkla frågor.

-Att kunna använda ord och enkla fraser i samtals-övningar.

I klassrummet sitter   Planering och mål på väggen till eleverna. Det är en förenklad planering.

En mer heltäckande planering hittar ni här:  Alignmentplanering engelska åk1 2017

I arbetet använder oss bland annat av programserien Pick a colour. Tillsammans övar vi på  att kunna använda oss av ord och fraser.

I det första programmet handlar det om att kunna färgerna och fraserna

My name is…

What is your name?

I am …. years ord.

How old are you? 

Kapitel 1 My name

Färgerna kan du öva mer på här:

Kapitel 2 Family