Veckobrev v.47-48

Hej!

I svenska har vi arbetat med att fortsätta att skriva på de berättelser som är igång. Många med inspiration av boken Vittnet som vi läser. Vi försöker nu att avsluta och knyta ihop berättelserna. I nästa vecka kommer vi att arbeta vidare med berättelseskrivande. Då kommer de fem saker som man skulle ta med sig till en öde ö komma till användning.

Vi har arbetat med och läst vidare i boken Vittnet. Vi övar på att förstå och sammanfatta varje kapitel. Att kunna förstå och sammanfatta det viktigaste med 3-5 meningar så att någon som inte har läst kapitlet kan förstå vad det handlar om. Det är inte alltid så lätt men genom att vi i klassen delar med oss av våra sammanfattningar och diskuterar hjälps vi åt att få syn på vad som är viktigt att tänka på och hur man kan skriva och formulera sig på ett tydligt sätt.

I matematik har vi övat vidare på att förstå och beräkna omkrets och area. Vi arbetar med rektanglar, kvadrater och rätvinkliga trianglar och har även gått vidare med att beräkna omkrets och area av paralllellogram, romb, parallellltrapets och andra typer av trianglar såsom liksidiga- och likbenta trianglar.  Att förstå samband i matematiken är viktigt och för att öva detta har vi arbetat med uppgifter av mer problemlösande karaktär där man behöver undersöka och använda sig av sina kunskaper för att kunna lösa problemet.

I samhällskunskapLag och rätt, brott och straff, har vi bland annat arbetat med våra fyra grundlagar: Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Vad innebär de?Varför är de grundlagar? Vad är skillnaden mellan en lag och en grundlag? Det är några av frågorna som vi har arbetat med.

I Fy/Tk har vi samtalat utifrån hemuppgiften Spaning på el hemma. Vi hade en lärorik lektion där barnen delade med sig av vad de tagit reda på om elanvändning genom att prata med er där hemma. Vi resonerade om olika faktorer som påverkar elförbrukningen och vad man kan göra för att minska på elanvändningen. Vi avslutade med att se en film som handlade om olika typer av kraftverk där el produceras. Vi kommer att arbeta vidare med detta och om fördelar och nackdelar med olika typer av energiproduktion.

Idag, fredag, hade vi prov i fy/tk. Barnen visar mycket av sina kunskaper under lektionerna och provet är ytterligare ett tillfälle för dem att få visa sina kunskaper. Barnen har verkligen tagit ansvar och övat inför provet hemma och vi har även övat tillsammans i skolan. Jättebra jobbat allihopa!🍀👏

I nästa vecka kommer vi att bygga egna ficklampor. Vi har förberett arbetet genom att tänka efter med stöd av följande frågor:

  • Vilka delar ingår?
  • Hur kopplar man?
  • Vilka delar måste samverka för att ficklampan ska lysa?
  • Vad behöver du för att tända och släcka ficklampan?
  • Hur sätter man ihop delarna?

Därefter har alla gjort skisser över hur man tänker att lampan ska konstrueras och alla delar ska sammanfogas. För att kunna bygga ficklamporna behöver barnen tomma toapappersrullar så det vore toppen om ni kunde spara toappappersrullar så barnen kan ta med sig dem till skolan på måndag.

Nedan ser ni några skisser:

Cecilia I hälsar: ”I engelska har vi denna vecka arbetat både med grammatisk förståelse samt skrivit texter. Vi har tittat på The grammar company och tränat på plural-s, där plural betyder flertal (minst två). Och att i engelskan får orden i plural ändelsen -s. Vi har även tränat på bestämd artikel i engelskan där the står före ordet ex the family – familjen.”
 
I nästa vecka kommer vi ha glosförhör på kapitlet som heter The birthday party bara att följa länken nedan och träna 😊

Nästa vecka,v. 48:

Idrotten nästa vecka ser ni här:

Må 23/11: 8:30-13:50 Vi bygger egna ficklampor. Kom ihåg att ta med en tom toapappersrulle och ev. annat som du behöver till din konstruktion.

Ti 24/11: 8:10-14:00 Slöjd. Engelska.

On 25/11: 8:10-14:15 Idrott. Musik för halva klassen. Engelska – glosförhör.

To 26/11: 8:10-14:00 Idrott.

Fr 27/11: 8:10-13:40 Bild. Musik för halva klassen.

Jag önskar er alla en riktigt fin helg!🌼🍄🍂

/Cecilia 🍀

 

Veckobrev v. 46-47

Hej!
Den här veckan har vi läst mycket. Vi har ju haft läsvecka på hela skolan. Riktigt härligt och mysigt och barnen har verkligen haft fint läsfokus!📚👏🍀🌟

Vi har även haft fortsatt fint fokus på lärandet i andra aktiviteter och ämnen. Så roligt! Vi är snabbt igång på lektionerna, det går snabbt att byta aktivitet under en lektion, samarbete fungerar fint, barnen är aktiva och delaktiga i genomgångar och det är roligt att se hur barnen tar ansvar för sitt arbete och hur deras kunskaper växer. 🌟🍀❤️

I Fy/Tk har vi arbetat med seriekoppling och parallellkoppling. Vi har undersökt och jämfört likheter och skillnader. På fredag i nästa vecka den 20/11 kommer vi att ha prov på området Kretsar kring el. I OneNote – NO Kretsar kring el – Mål och bedömning – Öva till provet finns information att läsa inför provet. Gå gärna in och läs tillsammans med barnen och låt dem förklara och berätta utifrån punkterna som finns där. Det finns också flikar att gå in på för att öva speciellt på det man behöver.

Barnen fick tidigare i veckan en läxa som handlar om el. Läxan ska vara klar på måndag 16/11. Uppgiften finns i OneNote  – Kretsar kring el – Uppdrag 10 – På spaning hemma.

I Samhällskunskap och området Lag och rätt, brott och straff har vi övat på att:

  • föra resonemang om vad konsekvenser för skadegörelse kan bli för individ, familj och samhälle.
  • beskriva vad som händer när skadegörelse har begåtts från brott till påföljd/straff.

I området är det många nya begrepp att lära sig. Dessa finns i OneNote – SO Lag och rätt.

Nedan är bilder från en film som vi tillsammans har sett. Barnen har lagt bilderna i rätt tidsföljd och skrivit en bildtext till där de använt begrepp som vi övar på.

I matematik har vi arbetat med vinklar.. Vi har övat på att uppskatta och rita följande vinklar; 30˚, 45˚, 90˚, 135˚ och 180˚. Också i matematiken är det nya begrepp att kunna. Vinkelben, liksidig-, likbent-, rätvinklig-,  spetsvinklig- och trubbvinklig triangel är några.

I svenska har vi arbetat med kapitel 2 i Vittnet. Vi övar på att läsa, förstå och att sammanfatta texten. Barnen har också gjort små figurer i lera. Det är personerna i boken som de har skapat. En uppgift i arbetet med att sammanfatta innehållet är att animera händelser. Det är full aktivitet och det ska bli spännande att se processen och sedan resultatet längre fram.

Barnen har också fortsatt att skriva sina berättelser. Tala-läxan till till nästa vecka är lite annorlunda än tidigare. Läxan är att kunna tala i 30 sekunder om vilka 5 föremål som man skulle ta med sig till en öde ö och varför man skulle ta med sig just de föremålen. Detta kommer vi sedan att arbeta vidare med i en skrivuppgift. Här ska man inte säga med andra ord utan man ska berätta , förklara och motivera de fem föremålen tydligt i 30 sekunder.

Läsläxan fortsätter som vanligt och ska vara klar på torsdag.

Cecilia I hälsar följande:

Engelska: denna vecka har vi arbetat med att skriva klart våra berättelser om Halloween, vissa elever har även till på tisdag på sig att lämna in sin berättelse hör gärna med ditt barn om fallet är så, så att ni kan hjälpa till om behovet finns. Vi har arbetat vidare med olika hör- och skrivövningar samt haft ett glosförhör. I nästa vecka kommer vi arbeta vidare med avsnittet som heter Happy birthday Frasier.”

Nästa vecka, v. 47:

Här kommer en länk till idrotten nästa vecka: Alle man ombord

Må 16/11: 8:30-13:50 Läxa om el – ”På spaning hemma”.

Ti 17/11: 8:10-14:00 Slöjd. Engelska – Läxa: Halloweensaga ska lämnas in.

Cecilia är på utbildning. Engin är i klassen.

On 18/11: 8:10-14:14 Idrott. Engelska. Musik för halva klassen.

To 19/11: 8:10-14:00 Idrott. Talaläxa och läsläxa ska vara vara klara.

Fr 20/11: 8:10-13:50 Bild. Musik för halva klassen. Prov i Fy/Tk.

Nu önskar jag er alla en riktigt skön och avkopplande helg!☀️🍁🍂🍄

/Cecilia🍀

Veckobrev v. 45-46

Hej på er!

Så roligt att träffas igen efter en veckas höstlov! Barnen var laddade och vi satte igång veckan med härlig energi. Veckan har sedan fortsatt i samma anda. Det är verkligen roligt att komma till skolan, träffa och arbeta tillsammans med hela klassen varje dag!❤️🍀🌟

I matematik fortsätter arbetet i geometri. Vi har nu arbetat med att kunna förstå och använda oss av olika begrepp för att kunna beskriva olika figurer. Vi har övat på att räkna omkrets och area av trianglar och fyrhörningar. Vi har undersökt och mätt cirklars radie och diameter. Nedan ser ni planeringen för området.

I Fy/Tk har vi undersökt tre olika ljuskällor – halogenlampa, glödlampa och lysdiod och reflekterat över deras olika energieffektivitet. Vi har också samtalat om hur  man kan vara klimatsmart och spara el i sin vardag.

Vi har också undersökt olika glödtrådar och hur de påverkas av elektrisk ström. Som ni förstår av filmen nedan var det ett riktigt spännande uppdrag!

IMG_7713

I SO, samhällskunskap, har vi nu startat upp ett nytt område, Lag och rätt, brott och straff. Vi började arbetet med att tillsammans titta på planeringen för arbetet. Därefter samtalade vi utifrån några bilder och pratade om vad en lag, en regel och en oskriven regel innebär. Arbetssättet kommer att följa en liknande struktur som Etikområdet.

Planeringen för arbetet ser ni här:

I svenska har vi startat upp med att läsa boken Vittnet som är skriven av Lena Hultgren. I arbetet med boken kommer vi att öva såväl på läsförståelse och skrivförmåga. Innehållet i boken kopplar också till området i SO-samhällskunskap. Vi startade med att fundera över vad vi tror att boken kommer att handla om genom att arbeta med kapitelnamnen och lägga dem i ordning så som vi tror att de skulle kunna komma. Detta gav inspiration till egna berättelser som nu håller på att ta form.

Nedan kan ni ta del av planeringarna i svenska som vi arbetar med just nu.

Cecilia I som undervisar i engelska hälsar följande:

”Vi har denna vecka arbetat med avsnittet ”Happy birthday” i workbook. Vi kommer även att ha glosförhör i nästa vecka på onsdag, gå gärna in på följande länk och träna inför förhöret. https://glosor.eu/ovning/happy-birthday.10097622.html
Vi har även arbetat vidare denna vecka med grammatik med fokus på ”a” och ”an”. Vi tittade på grammatikbolaget vilket uppskattades av alla elever i klassen 😊 sedan arbetande alla med olika övningar så att man både kunde se och höra när man skulle använda a och an. Vill ni kika på avsnittet igen gå in på följande länk https://urplay.se/program/199887-the-grammar-company-a-or-an
Gå in på  rektorsbloggen  och läs information både från rektor Helena och från Barn- och ungdomsförvaltningen.
Nästa vecka, v. 46:
Nästa vecka är det barnboksveckan och hela skolan kommer att ha ett extra fokus på läsning på olika sätt. Vi har pratat i skolan om att alla behöver ha en egen skönlitterär bok att läsa. De flesta barnen har en lånad bok från skolbiblioteket men har man en bok hemma som man vill läsa så får man gärna ta med sig den till skolan. Vi kommer även att läsa gemensamt i klassen.
Framöver kommer barnen inte att byta om och duscha i samband med idrottslektionerna. De dagar då det är idrott är det bra om de har kläder som är lämpliga att röra sig i samt gärna även inneskor/strumpor med halkskydd. Detta med anledning av nya riktlinjer.
Må 9/11: 8:30-13:50
Ti 10/11: 8:10-14:00 Slöjd. Engelska.
On 11/11: 8:10-14:15 Engelska – läxa se ovan i detta inlägg. Idrott. Musik för halva klassen.
To 12/11: 8:10-14:00 Idrott. Med andra ord-läxa och läsläxa ska vara klara. Nya läxor kommer med hem.
Fr 13/11: 8:10-13:40 Musik för halva klassen. Bild.
Nu önskar jag er alla en riktigt härlig helg!☀️🍂🍁🍄
/Cecilia🍀

Veckobrev v. 43-45

Hej!

Den här veckan har vi övat och arbetat tillsammans inför SO etik-provet som vi hade idag. Barnen har arbetat i smågrupper, presenterat sina resonemang för klassen och vi har tillsammans tittat på och reflekterat över vilken nivå olika resonemang hamnar, enkelt, utvecklat eller välutvecklat och vad som utmärker de olika nivåerna. Klassen har varit fantastiskt duktiga på att arbeta på detta sätt och för varje lektion som vi övat detta har det märkts hur lärandet utvecklats. Så roligt att se!🌟🍀❤️

Nu avslutar vi etikarbetet som hör till ämnet religion i SO. Från början hade jag planerat att vi efter höstlovet skulle läsa vikingatiden i ämnet historia i SO. Till våren hade jag planerat in samhällskunskap och geografi. Jag har tänkt om angående ordningen och tillsammans med klassen har jag nu istället bestämt att vi ska läsa om vikingatiden efter jullovet. Nu efter höstlovet kommer vi att läsa samhällskunskap vilket kommer att haka i etikområdet på ett naturligt och bra sätt samtidigt som vi kommer att kunna koppla ihop det med den skönlitterära bok som vi tillsammans ska läsa i svenska.

I svenska har vi nu läst klart Spring! Fanny, spring! Det är verkligen en fin bok som berör. Efter lovet kommer vi att läsa och arbeta med en annan skönlitterär bok. Vilken den är blir en överraskning.

Idag blev barnen överraskade med den kvarvarande belöningsdelen av sommarlovsläsningen. Vi hade en Halloweenpysseleftermiddag med glass. Det var en mysig eftermiddag efter full koncentartion under SO-provet på förmiddagen.

I matematik har vi arbetet med geometri. Det arbetet fortsätter vi med efter höstlovet.

I NO har vi arbetet med solceller. På bilden nedan lyser lysdioden eftersom solcellen som den är kopplad till får sin energi från taklampans ljus. Just den här dagen var det mulet varför vi fick använda lampornas ljus istället för solljus. Vilktigt i det här uppdraget var att förstå energiprincipen.

Nästa vecka, v. 44, är det höstlov och alla elever är lediga.

Vecka 45:

Må 2/11: 8:30 – 13:50

Ti 3/11: 8:10 – 14:00 Slöjd. Engelska.

On 4/11: 8:10 – 14:15 Engelska. Idrott. Musik för halva klassen.

To 5/11: 8:10 – 14:00 Idrott. Med andra ord- läxa och läsläxa ska vara klara. Nya läxor kommer med hem.

Fr 6/11: 8:10 – 13:40 Bild. Musik för halva klassen.

Jag önskar er alla en riktigt skön helg och en fin vecka! 🍂🍁🌼🌻🍄

/Cecilia🍀

 

Veckobrev v. 42-43

Hej!

Vi har haft en fin vecka med mycket lärande, gemenskap och glädje tillsammans i klassen! Härligt!🍀🌟❤️

I Fy/Tk har vi byggt egna batterier. Voltas stapel kallas batteriet som vi byggde. Voltas stapel, världens första batteri, är uppkallat efter den italienske vetenskapsmannen Alessandro Volta (1743-1827). I det här uppdraget har fokus varit att förstå att ett batteri är en energikälla där kemisk energi överförs till elektrisk energi.

I svenska har vi läst och arbetat vidare med Spring! Fanny, spring! Vi börjar nu komma till slutet och upplösningen i boken. Nästa vecka arbetar vi med och läser de två sista kapitlen. Vi kommer att ha ett boksamtal och barnen kommer också att få göra en sammanfattning som avslutande uppgift.

Också denna vecka fungerade veckans talläxa Med andra ord mycket bra! 🌟👏Till nästa vecka har alla barn fått ett begrepp från etikarbetet att förklara ”Med andra ord”.

I SO Etik har vi nu arbetat klart med området. På fredag i nästa vecka kommer vi att ha ett prov/test på området. Information om detta kan ni läsa i OneNote – SO Etik-Prov. Vi övar i skolan inför provet men det är också viktigt att barnen övar hemma.

Vi har gått igenom förra veckans prov i matematik tillsammans i skolan. Barnen har fått se sina prov och jag har tillsammans med var och en tittat på vad som gick bra och om det är något som behöver övas lite mer på. Alla elever som hade något att öva lite mer på fick i tisdags med sig uppgifter hem att arbeta med.

I matematik har vi nu också påbörjat området geometri. Vi startade upp området med att jämföra olika geometriska figuer och med hjälp av ledtrådar undersöka skillnader och likheter.

Några begrepp som vi övade på var: rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, parallell, sida, hörn, parallellogram, romb, kvadrat, rektangel.

Nästa vecka, v.43:

https://youtu.be/ApbUiMivvRs

 

Må 19/10: 8:30-13:50

Ti 20/10: 8:10-14:00 Slöjd. Engelska.

On 21/10: 8:10-14:15 Engelska. Idrott – Kom ihåg idrottskläder, handduk och skor att ha utomhus. Musik för halva klassen.

To 22/10: 8:10-14:00 Idrott – Kom ihåg idrottskläder, handduk och skor att ha inomhus.

Fr 23/10: 8:10-13:40 Bild. Musik för halva klassen. Vi har prov i SO Etik.

Vecka 44 är det höstlov. 

Jag önskar er alla en riktigt skön helg!☀️🍁🍄

/Cecilia🌼

Veckobrev v.41-42

Hej!

Wow, vilken toppenfin vecka – igen!🌟🍀❤️

Idag har vi haft prov i matematik. Barnen har arbetat mycket fint och tagit ansvar inför detta. Jätteroligt att se!🌟 I nästa vecka kommer vi att gå igenom uppgifterna tillsammans i klassen. Vi kommer sedan att börja arbeta med området Geometri i matematiken vilket jag tror att många ser fram emot.

Man kan göra många roliga saker med statisk elektricitet. I skolan har vi i Fy/Tk gjort olika undersökningar och kanske har barnen fortsatt att prova olika experiment hemma? Vill man få förklarat igen om hur åska och blixtar uppstår eller vad som händer eller varför en ballong som man gnuggat mot håret kan sitta fast på väggen så kan man gå in i OneNote – Kretsar kring el – uppdrag Statisk elektricitet och se filmerna eller läsa textern som finns i flikarna där.

Några frågor som varit centrala i detta uppdrag och som vi också kommer att arbeta vidare med nästa vecka är:

  • Hur uppstår åskoväder?
  • Varför ska man inte vara på en fotbollsplan när det åskar? Förklara varför.
  • Hur kan en ballong fastna på väggen när man gnuggat den mot sitt hår? Förklara.

I SO Etik har vi bland annat arbetat med begreppet identitet. Det märks att barnen tycker om detta område och vi har fina samtal tillsammans i klassen. ❤️😊🍀 Vi har också sett en film och spelat en Kahoot som två olika grupper i klassen har gjort. Det har varit fokus på de begrepp som vi arbetar med.

Begreppen jämställdhet och jämlikhet har också varit nya den här veckan då vi har arbetat med ”Lektion 4”.

Vi fortsätter Etikarbetet i nästa vecka för att veckan därpå, v.43, avsluta och knyta ihop arbetsområdet. Vi kommer då att ha ett prov på området. Närmare information om detta kommer nästa vecka men gå gärna in i OneNote – SO Etik och flikarna som finns där för att öva begrepp. Alla begrepp med förklaringar finns under fliken ”Mål och bedömning”.

Det var verkligen roligt och intressant att lyssna på när barnen ”Med andra ord” beskrev och förklarade sitt ord som de hade i läxa till i torsdags. Det märktes att det var många barn som hade förberett sig väl  inför uppgiften och kunde prata i 30 s. Det medförde att var fler än förra gången som också kunde lista ut vilket det hemliga orden som beskrevs var. Heja heja, fortsätt så!👏👍

Nu har alla nya ord med sig i läxa till på torsdag. De finns i OneNote –Läxa svenska – Till v.42. Där är det också viktigt att barnen noterar sin läsläxa och spelar in sin läsning. Toppen om ni föräldrar kan påminna och hjälpa till så att det inte glöms bort. 😊

Nästa vecka, v. 42:

Vår skolsköterska, Moa Fryk, hälsar följande till alla i årskurs 4:

”Nästa vecka och veckan därpå kommer eleverna ha hälsobesök hos skolsköterskan. Vid hälsobesöket får eleven fylla i en självskattningsenkät som handlar om trivsel, hälsa, sömn, kost och rörelse. Även kontroll av längd, vikt och rygg sker. Resultatet av kontrollerna från hälsobesöket meddelas hem per post.”

Må 12/10: 8:30 – 13:50

Ti 13/10: 8:10 – 14:00 Slöjd, Engelska. Studiestöd finns efter skolan för de som vill och behöver.

On 14/10: Engelska. Idrott – Inget ombyte denna gång. Musik för halva klassen.

Cecilia är på utbildning och Engin är i klassen.

To 15/10: 8:10 – 14:00 Idrott – Kom ihåg idrottskläder, handduk och skor att ha utomhus. Läsläxa och Med andra ord – talläxan ska vara klar och redovisas.

Fr 16/10: 8:10 – 13:40 Bild. Musik för halva klassen.

Jag önskar er alla en riktigt skön hösthelg! 🍁🍂🌼

/Cecilia🌻

 

 

Veckobrev v. 40-41

Hej!

Oj så fort veckan gick, men så gick vi ju bara i skolan tre dagar. Men ni kan tro att vi har arbetat på riktigt bra!🌟🍀

I matematik har vi övat och repeterat innehållet i Eldorado kapitel 1-2. Vi kommer att ha ett test/prov på kapitlet på fredag i veckan som kommer och barnen har fått olika uppgifter att välja att arbeta med. De väljer de uppgifter som de själva tycker att de behöver öva på. De som känner att de behöver öva mer för att vara säkra får gärna ta med sig matteboken hem för att öva mer. Man kan också öva digitalt. Gå in på OneNote -flik Matematik – Öva taluppfattning. Klicka på länken och logga in för att öva. Vi har gått igenom hur man loggar in i skolan.

I Fy/Tk har vi arbetat med att bygga en strömbrytare för att sluta och öppna en elektrisk krets. Det blev många kreativa lösningar. Strömbrytaren användes sedan till att göra SOS-meddelande med Morse.

I det här uppdraget har vi också övat på följande symboler:

Nedan är två filmer med SOS-morsesignalen.

IMG_7331

IMG_7327

I svenska har vi arbetat med att tala. Vi följde upp den första tala-läxan vilken fungerade bra för de allra flesta. Flera upptäckte att de ska förbereda och hitta lite fler ord för att förklara ordet. 30 sekunder är ganska lång tid i detta sammanhang. Låt gärna barnen förklara sina ord för er där hemma och ta tiden för att se om de behöver öva på att förklara lite mer.

De flesta har också läst och spelat in sin läsning. Det är toppen om ni kan stötta barnen där hemma i att komma ihåg läsläxan och att de också ska fylla i läsprotokollet där de ska reflektera över sin egen läsning.

I SO Etikområdet har vi tittat på flera av klassens inspelade filmer, givit varandra respons och spelat en kahoot där vi övat på begrepp.

I engelska hälsar Cecilia I: ”Vi har haft glosförhör vilket många tycker är jätteroligt. 😊 En uppmaning är att ni föräldrar försöker stötta upp ert barn så mycket ni kan genom att tillsammans träna på glosorna på glosor. eu. I nästa vecka kommer vi att avsluta unit 1 och påbörja ett nytt kapitel. 😊 Läxa till på onsdag är att göra s. 16 i workbook.”

Klicka på länken så kan du ta del av Helenas senaste rektorsbrev.

Nästa vecka, v. 41:

Vi fortsätter med det pågående arbetet i de olika ämnena.

Må 5/10: 8:30-13:50

Ti 6/10: 8:10-14.00 Slöjd. Engelska.

On 7/10: 8:10-14:15 Engelska- läxa s. 16 i workbook. Musik för halva klassen. Idrott – kom ihåg idrottskläder, handduk och utomhusskor.

To 8/10: 8:10-14:00 Idrott – Kom ihåg idrottskläder, handduk och ombyte.

Fr 9/10: 8:10-13:40 Bild. Musik för halva klassen. Prov i matematik, kapitel 1-2.

Nu hoppas jag att vi alla får njuta av en riktigt fin helg!🌻🌼🍂

/Cecilia🍀

 

 

 

Veckobrev v. 39-40

Hej!
Vilken riktig toppenvecka med alla utvecklingssamtal! Så viktiga, intressanta och fina samtal som alla ni barn har genomfört! Tack till alla er föräldrar som deltagit så fint och intresserat i era barns samtal och utveckling! Nu arbetar vi vidare med de nya målen mot nya höjder! 💫🍀🌟

I svenska har vi arbetat med kapitel 5 i Spring! Fanny, spring! Barnen har nu bra koll på strukturen för arbetet och vi övar för att utveckla vår läsförståelse våra tankar och reflektioner om texten. Nästa vecka läser vi kapitel 6.

Vi sätter nu igång med två läxor i svenska, en läsläxa och en talläxa. Det var dessa jag berättade om på utvecklingssamtalen. Vi har också gått igenom upplägget tillsammans hela klassen i skolan så jag hoppas att alla vet hur det går till. Det finns också information att läsa i OneNote – Läxa svenska-fliken. Läxorna delas ut på torsdagar och ska redovisas torsdagen i veckan därpå. Då kommer en ny läxa och så rullar det på.

I matematik arbetar vi med uppgifter i skolan under varje vecka. Dessa ska barnen hinna klart med till fredagen och har man uppgifter kvar när skoldagen slutar så får man ta med dem hem i läxa.

I engelska hälsar Cecilia I följande:

Vi har denna vecka arbetat vidare med kapitlet som heter the Clarks, vi har övat på olika fraser i engelskan. Vi har tränat på det att diskutera genom att fråga våra kompisar var dom kommer ifrån och var dom bor. 

Vi kommer att ha glosförhör i nästa vecka på onsdag. En önskan är att ni tränar tillsammans hemma med ert barn ☺️. Gå in på följande länk för att träna på glosorna https://glosor.eu/ovning/the-clarks.9995054.html

I SO Etikområdet har vi så smått börjat arbeta om identitiet den här veckan. Vi fortsätter i nästa vecka.

I Fy/Tk har vi undersökt olika material för att ta reda på vilka som leder ström och vilka som inte gör det. Vi drog slutsatsen att metaller leder ström och att många andra material inte gör det.

Viktiga begrepp i uppdraget var ledare och isolator.

I matematik har vi arbetat vidare med textuppgifter. Fredagen den 9/10 kommer vi att ha ett litet test/prov om det vi har arbetat med hittills under höstterminen. I matteboken har vi arbetat med kapitel 1-2. Planeringen för området hittar ni i OneNote -matematik- mål och bedömning. Vi övar förstås i skolan men vill man så får man också öva hemma. Då får man ta med sig matteboken hem.

Nästa vecka, v.40:

Må 28/9: Studiedag. Barnen är lediga från skolan.

Ti 29/9: Studiedag. Barnen är lediga från skolan.

On 30/9: 8:10-14:15 Engelska – glosförhör. Idrott – Kom ihåg idrottskläder, handduk och skor att ha utomhus.

To 1/10: 8:10-14:00 Idrott – Kom ihåg idrottskläder, handduk och skor att ha utomhus.

Fr 2/10: 8:10-13:40 Bild. Musik för halva klassen.

Jag önskar er alla en riktigt skön och avkopplande helg!☀️

/Cecilia🍀

Veckobrev v.38-39

Hej!

Vi har haft en fin vecka med mycket fokus, glädje och lärande.🌟😃💕

Vi har förberett inför utvecklingssamtalen nästa vecka och på måndag kommer vi att förbereda det sista som vi har kvar för att känna oss helt redo.

I SO Etikarbetet har vi arbetat vidare med begrepp på olika sätt. Barnen har bland annat utifrån egna önskemål fått välja mellan olika sätt att öva begrepp, val och konsekvenser. Många valde att i smågrupper spela in korta filmer med etiktema, ett par valde att skriva en serie med val och olika konsekvenser av val och ett par valde att skapa en Kahoot som klassen kommer att få göra framöver. De flesta är nästan klara så i slutet av nästa vecka kommer de att få redovisa sitt arbete i klassen.

I Fy/TK har vi bland annat arbetat med att en planera och genomföra en systematisk undersökning där barnens uppdrag var att hitta fel i några olika elektriska kretsar. Först gällde det att tänka till och göra en checklista som de sedan skulle arbeta systematiskt efter.

Därefter övade barnen parvis och vi arbetade också hela klassen tillsammans med frågorna nedan. Dessa frågor kommer vi att prata och öva vidare med under arbetet framöver. Låt gärna barnen också hemma förklara för er.

Begrepp som vi övar att använda är bland annat: sluten krets, öppen krets, batteri, -pol, +pol, glödlampa, glödtråd, ledningstråd, ledare, isolator, resistans (motstånd), elektroner

Förklara…

– hur en glödlampa ser ut inuti.

– vad elektrisk ström är.

– hur en glödlampa kan börja lysa.

– vad kortslutning är.

– varför en sladd har en metalltråd inuti och plast runt om.

– vad en sluten krets är.

– vad en isolator är. Ge exempel

– vad en ledare är. Ge exempel

– vad elektrisk spänning är.

– vad ett batteri är och hur det fungerar.

– Ge exempel på möjliga orsaker till att en glödlampa som är kopplad  till ett batteri inte lyser.

I matematik har vi repeterat och övat på additions- och subtraktionsuppställningar med växling och att lösa textuppgifter.

I svenska har vi läst och arbetat med kapitel 4 i Spring! Fanny, spring!

Arbetet med at skriva berättelser med etiktema har också fortsatt.

Nästa vecka, v. 39:

Välkomna till utvecklingssamtal! Ni ser tider i tidigare inlägg.

Må 21/9: 8:30-13:50

Ti 22/98:10-13:00 Slöjd, engelska. Utvecklingssamtal

On 23/9: 8:10-14:15 Engelska, idrott. Kom ihåg idrottskläder, handduk och skor att ha utomhus. Utvecklingssamtal.

 To 24/9: 8:10-13:00 Idrott. Kom ihåg idrottskläder, handduk och skor att ha utonåmhus. Utvecklingssamtal

Fr 25/9: 8:10- 13:50 Bild, musik för halva klassen. Utvecklingssamtal.

Vecka 40, må 28/9-ti 29/9 är det studiedagar.

Nu önskar jag er alla en fortsatt härlig helg med solsken!☀️🌸🌻

/Cecilia🍀

Veckobrev v. 37-38

Hej på er!

Vilken härlig skoljogg vi hade i torsdags efter lunch! Solen sken och barnen kämpade, sprang och gjorde sitt bästa. Grymt bra jobbat allihop!🤩

I Fy/Tk, Kretsar kring el, har vi arbetat med uppdrag 3 som innebar att bygga elektriska kretsar på samma sätt som finns i ficklampor. Be gärna barnen visa er sin dokumentation i OneNote under NO Kretsar Kring el -Uppdrag 3 – Bygg som en ficklampa.

I Re Etik har barnen dramatiserat en händelse utifrån en bild, vi har sett en kort film och arbetat med följande begrepp: kränkning, mod, rädsla,empati, ansvar, konsekvens och solidaritet. Vi arbetar och övar begreppen på olika sätt för att förstå och kunna använda dem. Alla begrepp som vi arbetar med finns förklarade i OneNote -SO Etik- Mål och bedömning.

I svenska har vi skrivit berättelser med koppling till Etikarbetet. Barnen har här fått tänka till om händelser (val) och konsekvenser och använda olika begrepp i planeringen av sina berättelser. Därefter har de skrivit sina berättelser i Word.

Vi har läst och arbetat vidare med kapitel 3 i Spring! Fanny, spring!.

I matematik har vi arbetat vidare med taluppfattning, addition och subtraktion. Vi arbetar och övar tillsammans, spelar spel, arbetar i boken och i NOMP. Barnen får gärna få in i NOMP och arbeta med några uppdrag hemma.

Nästa vecka, v. 38:

Vi kommer att ägna en hel del tid till att förbereda utvecklingssamtalen som kommer att vara veckan därpå, v. 39. Tiderna ser ni i ett tidigare inlägg här på bloggen.

Här ser ni planeringen för nästa veckas idrott:

Flaggan

Må 14/9:  8:30-13:50

Ti 15/9: 8:10-14:00 Slöjd och engelska

On 16/9: 8:10-14:15 Engelska. Musik för halva klassen. Idrott – Kom ihåg idrottskläder, skor att ha ute och handduk.

To 17/9: 8:10-14:00 Idrott – kom ihåg idrottskläder, skor att ha ute och handduk.

Fr 18/9: 8:10-13:40 Fotografering. Bild. Musik för halva klassen.

Jag önskar er alla en riktigt skön helg!☀️

/Cecilia🍀