Reflextavlor

Till arbetet i SO kopplar vi arbete i bild. Vi har gjort reflextavlor som visar att det är viktigt att använda reflexer för att synas i mörkret.

Under arbetet övar vi på att kunna:

  • framställa bilder som berättar varför det är viktigt att använda reflexer i mörkret.
  • använda skrapteknik och olika typer av kritor för att få fram bilden.
  • komma med förslag och välja hur man kan komma vidare med uppgiften under arbetets gång.
  • samtala om arbetsinsats och hur nöjd man är med resultatet.

 

[slideshow_deploy id=’469′]