Igelkott teckna

I samband med arbetet med att skriva faktatexter om igelkotten i svenska och att i NO arbeta med året och hur djuren förbereder sig för vintern har vi övat på att rita bilder av igelkotten som passar till våra faktatexter om igelkotten.

Under arbetet har vi övat på att:

  • stegvis teckna igelkotten
  • använda olika element som bygger upp en bild. (färg, form, linje)
  • att skapa en informativ bild som hör ihop med texten

De färdiga igelkotts-bilderna kan du se om du klickar på:

http://höjdarna10.se/svenska/skriva-faktatextarbete-om-igelkotten/