Höstlövstavlor

Till arbetet i NO om hösten och i svenska, där vi skriver berättande texter om hösten, kopplar vi arbete i bild. Vi har gjort höstlövstavlor med tryckteknik.

Under arbetet övar vi på att kunna:

  • framställa bilder som visar någon av naturens färger under hösten.
  • använda löv och flytande färg och med tryckteknik framställa bild på papper.
  • komma med förslag och välja hur man kan komma vidare med uppgiften under arbetets gång.
  • samtala om arbetsinsats och hur nöjd man är med resultatet.

[slideshow_deploy id=’478′]