Ekorre teckna

I samband med arbetet med att skriva faktatexter om ekorren i svenska och att i NO arbeta med året och hur djuren förbereder sig för vintern har vi övat på att rita bilder på ekorren  som passar till våra faktatexter om ekorren.

Under arbetet har vi övat på att:

  • stegvis teckna ekorren
  • använda olika element som bygger upp en bild. (färg, form, linje)
  • skapa en informativ bild som hör ihop med texten
  • utifrån egna och andras förslag kunna komma vidare under arbetets gång.

Bilderna ser ni här: Ekorren text och bild