Årstidstavlor

I samband med att vi har arbetat med årstider och årstidsväxlingar i naturen i NO har vi skapat årstidstavlor i bilden.

Under arbetet har vi övat på att:

  • skapa bilder som visar de fyra årstiderna
  • använda olika material och tekniker (papper, temperafärg, tops, fiberfill)
  • utifrån egna och andras förslag kunna välja hur man kan komma vidare med uppgiften under arbetets gång
  • samtala om sin arbetsinsats och resultatet av sitt arbete
  • ge respons till varandras bilder

[slideshow_deploy id=’1966′]