Bild

De konkretiserade målen som vi arbetar med i bild är:

Att kunna:

  • framställa några bilder så att andra som tittar på dina bilder förstår vad bilderna berättar.
  • använda några olika tekniker och material för att få fram dina bilder.
  • utifrån egna eller andras förslag kunna välja hur du kan komma vidare med uppgiften under arbetets gång.
  • samtala om din arbetsinsats och resultatet av ditt arbete.

Mer heltäckande pedagogiska planeringar hittar ni här:

Alignmentplanering bild åk1HT17

Alignmentplanering bild åk1VT18