Veckobrev v. 48-49

Hej!

Oj så fort veckan har gått. Tiden rusar verkligen på och vi arbetar på för fullt i skolan. Barnen är intresserade och vi hinner med mycket. Verkligen roligt! ❤️🌟🍀

Det är inte många veckor kvar på terminen och vi arbetar med att knyta samman och avsluta i flera ämnen. I Fy/Tk- Kretsar kring el är vi nu i stort sett färdiga. Vi kommer att arbeta ytterligare lite med olika energikällor men sedan är vi klara. Det har varit ett intressant och spännande arbetsområde och barnen har utvecklats mycket under arbetets gång. Alla har fått veta sina resultat på provet och vad de kan tänka på framåt. Vi har också konstruerat ficklampor. Lite tålamodskrävande eftersom det måste vara kontakt mellan alla delar för att lampan ska fungera. Men vilken glädje när lampan lyser och när det fungerar att tända och släcka med strömbrytaren!😃 De flesta barnen tog med sig sina ficklampor hem idag. Be dem gärna visa och förklara hur de har kopplat de olika delarna så att lampan fungerar.  I arbetet har barnen fått visa att de kan använda sig av sina kunskaper som de övat och lärt sig under arbetets gång.

I SO-Lag och rätt, brott och straff har vi arbetat vidare med olika brott och vilka påföljder/straff som de kan ge. Vi har sett film, diskuterat och övat på begrepp som är viktiga att kunna. Be gärna barnen visa er i OneNote och hjälp dem att öva på och förklara begreppen även hemma. Om ca två veckor kommer vi att ha ett prov på området så det är bra att öva hemma lite då och då redan nu.

I svenska har vi läst vidare i Vittnet, kapitel 4. Vi har även arbetat med verb och hur verb böjs i olika tempus, tidsform. Vi har gått in lite mer på djupet med hur man kan inleda en berättelse på olika sätt och vad som är viktigt att tänka på för att skriva en intresseväckande inledning. I nästa veckas Med andra ordläxa är uppgiften att berätta sin inledning med hjälp av stödord. Man ska alltså inte läsa inledningen innantill utan med stödord berätta den.

I matematik har vi den här övat och arbetat med skala, förstoring och förminskning. I nästa vecka kommer vi att ha ett test/prov. Det kommer att handla om geometri.

 • Att kunna förstå och använda geometriska begrepp.
 • Att kunna beräkna omkrets.
 • Att kunna beräkna area.
 • Att kunna jämföra och beräkna vinklar. (spetsig, trubbig, rät vinkel och veta hur stor 45˚, 90˚, 135˚, 180˚, 270˚, 360˚ är)
 • Att kunna markera symmetrilinjer och göra klart en bild så att den blir symmetrisk.
 • Att kunna förminska och förstora en bild utifrån en given skala.
 • Att kunna förklara vad skala är, till exempel vad skala 1:4 eller 4:1 betyder.
 • Att kunna använda lämpliga metoder och strategier för att lösa problem.

I OneNote -Matematik- finns det flera olika flikar under Geometrifliken. Där kan man öva på det som man behöver inför provet.

Nästa vecka, v. 49:

Snart är det Nobeldagen och på skolan har vi traditionen att eleverna får vara med och tävla om ett pris i någon kategori. I år är det pris i litteratur. Alla kommer att få möjlighet att skriva sin text under en lektion i början av nästa vecka. Förbered dig gärna genom att tänka till om vad just du vill skriva.

Må 30/11: 8:30-13:50

Ti 1/12: 8:10-14:00 Slöjd. Engelska.

On 2/12: 8:10-14:15 Engelska. Idrott. Musik för halva klassen. Prov i matematik.

To 3/12: 8:10-14:00 Idrott. Läsläxa och Med andra ordläxa ska vara klar.

Fr 4/12: 8:10-13:40 Bild. Musik för halva klassen. Cecilia är på utbildning del av dagen. Engin är i klassen.

Jag önskar er alla en trevlig helg och fin första advent!🌟

/Cecilia🍀

Veckobrev v.47-48

Hej!

I svenska har vi arbetat med att fortsätta att skriva på de berättelser som är igång. Många med inspiration av boken Vittnet som vi läser. Vi försöker nu att avsluta och knyta ihop berättelserna. I nästa vecka kommer vi att arbeta vidare med berättelseskrivande. Då kommer de fem saker som man skulle ta med sig till en öde ö komma till användning.

Vi har arbetat med och läst vidare i boken Vittnet. Vi övar på att förstå och sammanfatta varje kapitel. Att kunna förstå och sammanfatta det viktigaste med 3-5 meningar så att någon som inte har läst kapitlet kan förstå vad det handlar om. Det är inte alltid så lätt men genom att vi i klassen delar med oss av våra sammanfattningar och diskuterar hjälps vi åt att få syn på vad som är viktigt att tänka på och hur man kan skriva och formulera sig på ett tydligt sätt.

I matematik har vi övat vidare på att förstå och beräkna omkrets och area. Vi arbetar med rektanglar, kvadrater och rätvinkliga trianglar och har även gått vidare med att beräkna omkrets och area av paralllellogram, romb, parallellltrapets och andra typer av trianglar såsom liksidiga- och likbenta trianglar.  Att förstå samband i matematiken är viktigt och för att öva detta har vi arbetat med uppgifter av mer problemlösande karaktär där man behöver undersöka och använda sig av sina kunskaper för att kunna lösa problemet.

I samhällskunskapLag och rätt, brott och straff, har vi bland annat arbetat med våra fyra grundlagar: Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Vad innebär de?Varför är de grundlagar? Vad är skillnaden mellan en lag och en grundlag? Det är några av frågorna som vi har arbetat med.

I Fy/Tk har vi samtalat utifrån hemuppgiften Spaning på el hemma. Vi hade en lärorik lektion där barnen delade med sig av vad de tagit reda på om elanvändning genom att prata med er där hemma. Vi resonerade om olika faktorer som påverkar elförbrukningen och vad man kan göra för att minska på elanvändningen. Vi avslutade med att se en film som handlade om olika typer av kraftverk där el produceras. Vi kommer att arbeta vidare med detta och om fördelar och nackdelar med olika typer av energiproduktion.

Idag, fredag, hade vi prov i fy/tk. Barnen visar mycket av sina kunskaper under lektionerna och provet är ytterligare ett tillfälle för dem att få visa sina kunskaper. Barnen har verkligen tagit ansvar och övat inför provet hemma och vi har även övat tillsammans i skolan. Jättebra jobbat allihopa!🍀👏

I nästa vecka kommer vi att bygga egna ficklampor. Vi har förberett arbetet genom att tänka efter med stöd av följande frågor:

 • Vilka delar ingår?
 • Hur kopplar man?
 • Vilka delar måste samverka för att ficklampan ska lysa?
 • Vad behöver du för att tända och släcka ficklampan?
 • Hur sätter man ihop delarna?

Därefter har alla gjort skisser över hur man tänker att lampan ska konstrueras och alla delar ska sammanfogas. För att kunna bygga ficklamporna behöver barnen tomma toapappersrullar så det vore toppen om ni kunde spara toappappersrullar så barnen kan ta med sig dem till skolan på måndag.

Nedan ser ni några skisser:

Cecilia I hälsar: ”I engelska har vi denna vecka arbetat både med grammatisk förståelse samt skrivit texter. Vi har tittat på The grammar company och tränat på plural-s, där plural betyder flertal (minst två). Och att i engelskan får orden i plural ändelsen -s. Vi har även tränat på bestämd artikel i engelskan där the står före ordet ex the family – familjen.”
 
I nästa vecka kommer vi ha glosförhör på kapitlet som heter The birthday party bara att följa länken nedan och träna 😊

Nästa vecka,v. 48:

Idrotten nästa vecka ser ni här:

Må 23/11: 8:30-13:50 Vi bygger egna ficklampor. Kom ihåg att ta med en tom toapappersrulle och ev. annat som du behöver till din konstruktion.

Ti 24/11: 8:10-14:00 Slöjd. Engelska.

On 25/11: 8:10-14:15 Idrott. Musik för halva klassen. Engelska – glosförhör.

To 26/11: 8:10-14:00 Idrott.

Fr 27/11: 8:10-13:40 Bild. Musik för halva klassen.

Jag önskar er alla en riktigt fin helg!🌼🍄🍂

/Cecilia 🍀

 

Veckobrev v. 46-47

Hej!
Den här veckan har vi läst mycket. Vi har ju haft läsvecka på hela skolan. Riktigt härligt och mysigt och barnen har verkligen haft fint läsfokus!📚👏🍀🌟

Vi har även haft fortsatt fint fokus på lärandet i andra aktiviteter och ämnen. Så roligt! Vi är snabbt igång på lektionerna, det går snabbt att byta aktivitet under en lektion, samarbete fungerar fint, barnen är aktiva och delaktiga i genomgångar och det är roligt att se hur barnen tar ansvar för sitt arbete och hur deras kunskaper växer. 🌟🍀❤️

I Fy/Tk har vi arbetat med seriekoppling och parallellkoppling. Vi har undersökt och jämfört likheter och skillnader. På fredag i nästa vecka den 20/11 kommer vi att ha prov på området Kretsar kring el. I OneNote – NO Kretsar kring el – Mål och bedömning – Öva till provet finns information att läsa inför provet. Gå gärna in och läs tillsammans med barnen och låt dem förklara och berätta utifrån punkterna som finns där. Det finns också flikar att gå in på för att öva speciellt på det man behöver.

Barnen fick tidigare i veckan en läxa som handlar om el. Läxan ska vara klar på måndag 16/11. Uppgiften finns i OneNote  – Kretsar kring el – Uppdrag 10 – På spaning hemma.

I Samhällskunskap och området Lag och rätt, brott och straff har vi övat på att:

 • föra resonemang om vad konsekvenser för skadegörelse kan bli för individ, familj och samhälle.
 • beskriva vad som händer när skadegörelse har begåtts från brott till påföljd/straff.

I området är det många nya begrepp att lära sig. Dessa finns i OneNote – SO Lag och rätt.

Nedan är bilder från en film som vi tillsammans har sett. Barnen har lagt bilderna i rätt tidsföljd och skrivit en bildtext till där de använt begrepp som vi övar på.

I matematik har vi arbetat med vinklar.. Vi har övat på att uppskatta och rita följande vinklar; 30˚, 45˚, 90˚, 135˚ och 180˚. Också i matematiken är det nya begrepp att kunna. Vinkelben, liksidig-, likbent-, rätvinklig-,  spetsvinklig- och trubbvinklig triangel är några.

I svenska har vi arbetat med kapitel 2 i Vittnet. Vi övar på att läsa, förstå och att sammanfatta texten. Barnen har också gjort små figurer i lera. Det är personerna i boken som de har skapat. En uppgift i arbetet med att sammanfatta innehållet är att animera händelser. Det är full aktivitet och det ska bli spännande att se processen och sedan resultatet längre fram.

Barnen har också fortsatt att skriva sina berättelser. Tala-läxan till till nästa vecka är lite annorlunda än tidigare. Läxan är att kunna tala i 30 sekunder om vilka 5 föremål som man skulle ta med sig till en öde ö och varför man skulle ta med sig just de föremålen. Detta kommer vi sedan att arbeta vidare med i en skrivuppgift. Här ska man inte säga med andra ord utan man ska berätta , förklara och motivera de fem föremålen tydligt i 30 sekunder.

Läsläxan fortsätter som vanligt och ska vara klar på torsdag.

Cecilia I hälsar följande:

Engelska: denna vecka har vi arbetat med att skriva klart våra berättelser om Halloween, vissa elever har även till på tisdag på sig att lämna in sin berättelse hör gärna med ditt barn om fallet är så, så att ni kan hjälpa till om behovet finns. Vi har arbetat vidare med olika hör- och skrivövningar samt haft ett glosförhör. I nästa vecka kommer vi arbeta vidare med avsnittet som heter Happy birthday Frasier.”

Nästa vecka, v. 47:

Här kommer en länk till idrotten nästa vecka: Alle man ombord

Må 16/11: 8:30-13:50 Läxa om el – ”På spaning hemma”.

Ti 17/11: 8:10-14:00 Slöjd. Engelska – Läxa: Halloweensaga ska lämnas in.

Cecilia är på utbildning. Engin är i klassen.

On 18/11: 8:10-14:14 Idrott. Engelska. Musik för halva klassen.

To 19/11: 8:10-14:00 Idrott. Talaläxa och läsläxa ska vara vara klara.

Fr 20/11: 8:10-13:50 Bild. Musik för halva klassen. Prov i Fy/Tk.

Nu önskar jag er alla en riktigt skön och avkopplande helg!☀️🍁🍂🍄

/Cecilia🍀

Veckobrev v. 45-46

Hej på er!

Så roligt att träffas igen efter en veckas höstlov! Barnen var laddade och vi satte igång veckan med härlig energi. Veckan har sedan fortsatt i samma anda. Det är verkligen roligt att komma till skolan, träffa och arbeta tillsammans med hela klassen varje dag!❤️🍀🌟

I matematik fortsätter arbetet i geometri. Vi har nu arbetat med att kunna förstå och använda oss av olika begrepp för att kunna beskriva olika figurer. Vi har övat på att räkna omkrets och area av trianglar och fyrhörningar. Vi har undersökt och mätt cirklars radie och diameter. Nedan ser ni planeringen för området.

I Fy/Tk har vi undersökt tre olika ljuskällor – halogenlampa, glödlampa och lysdiod och reflekterat över deras olika energieffektivitet. Vi har också samtalat om hur  man kan vara klimatsmart och spara el i sin vardag.

Vi har också undersökt olika glödtrådar och hur de påverkas av elektrisk ström. Som ni förstår av filmen nedan var det ett riktigt spännande uppdrag!

IMG_7713

I SO, samhällskunskap, har vi nu startat upp ett nytt område, Lag och rätt, brott och straff. Vi började arbetet med att tillsammans titta på planeringen för arbetet. Därefter samtalade vi utifrån några bilder och pratade om vad en lag, en regel och en oskriven regel innebär. Arbetssättet kommer att följa en liknande struktur som Etikområdet.

Planeringen för arbetet ser ni här:

I svenska har vi startat upp med att läsa boken Vittnet som är skriven av Lena Hultgren. I arbetet med boken kommer vi att öva såväl på läsförståelse och skrivförmåga. Innehållet i boken kopplar också till området i SO-samhällskunskap. Vi startade med att fundera över vad vi tror att boken kommer att handla om genom att arbeta med kapitelnamnen och lägga dem i ordning så som vi tror att de skulle kunna komma. Detta gav inspiration till egna berättelser som nu håller på att ta form.

Nedan kan ni ta del av planeringarna i svenska som vi arbetar med just nu.

Cecilia I som undervisar i engelska hälsar följande:

”Vi har denna vecka arbetat med avsnittet ”Happy birthday” i workbook. Vi kommer även att ha glosförhör i nästa vecka på onsdag, gå gärna in på följande länk och träna inför förhöret. https://glosor.eu/ovning/happy-birthday.10097622.html
Vi har även arbetat vidare denna vecka med grammatik med fokus på ”a” och ”an”. Vi tittade på grammatikbolaget vilket uppskattades av alla elever i klassen 😊 sedan arbetande alla med olika övningar så att man både kunde se och höra när man skulle använda a och an. Vill ni kika på avsnittet igen gå in på följande länk https://urplay.se/program/199887-the-grammar-company-a-or-an
Gå in på  rektorsbloggen  och läs information både från rektor Helena och från Barn- och ungdomsförvaltningen.
Nästa vecka, v. 46:
Nästa vecka är det barnboksveckan och hela skolan kommer att ha ett extra fokus på läsning på olika sätt. Vi har pratat i skolan om att alla behöver ha en egen skönlitterär bok att läsa. De flesta barnen har en lånad bok från skolbiblioteket men har man en bok hemma som man vill läsa så får man gärna ta med sig den till skolan. Vi kommer även att läsa gemensamt i klassen.
Framöver kommer barnen inte att byta om och duscha i samband med idrottslektionerna. De dagar då det är idrott är det bra om de har kläder som är lämpliga att röra sig i samt gärna även inneskor/strumpor med halkskydd. Detta med anledning av nya riktlinjer.
Må 9/11: 8:30-13:50
Ti 10/11: 8:10-14:00 Slöjd. Engelska.
On 11/11: 8:10-14:15 Engelska – läxa se ovan i detta inlägg. Idrott. Musik för halva klassen.
To 12/11: 8:10-14:00 Idrott. Med andra ord-läxa och läsläxa ska vara klara. Nya läxor kommer med hem.
Fr 13/11: 8:10-13:40 Musik för halva klassen. Bild.
Nu önskar jag er alla en riktigt härlig helg!☀️🍂🍁🍄
/Cecilia🍀